• Dygnet runt leverantören du kan lita på!

Målgruppsurval

Kalkylator

e-postadress företag (info@ eller kontakt@företag)
e-postadress beslutsfattare
Företagsinformation
Företags telefonnummer
Beslutsfattare direktnummer
 • A (01-03) Jordbruk, skogsbruk och fiske
  • 01, Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill
   • 011, Odling av ett- och tvååriga växter
    • 0111, Odling av spannmål (utom ris), baljväxter och oljeväxter
     • 01110, Odling av spannmål (utom ris), baljväxter och oljeväxter
    • 0112, Odling av ris
     • 01120, Odling av ris
    • 0113, Odling av grönsaker och meloner, rotfrukter och stam- eller rotknölar
     • 01131, Potatisodling
     • 01132, Sockerbetsodling
     • 01133, Odling av grönsaker (köksväxter) på friland
     • 01134, Odling av grönsaker (köksväxter) i växthus
     • 01135, Svampodling m.m.
    • 0114, Odling av sockerrör
     • 01140, Odling av sockerrör
    • 0115, Odling av tobak
     • 01150, Odling av tobak
    • 0116, Odling av fiberväxter
     • 01160, Odling av fiberväxter
    • 0119, Odling av andra ett- och tvååriga växter
     • 01191, Odling av prydnadsväxter i växthus
     • 01199, Odling av övriga ett- och tvååriga växter
   • 012, Odling av fleråriga växter
    • 0121, Odling av druvor
     • 01210, Odling av druvor
    • 0122, Odling av tropiska och subtropiska frukter
     • 01220, Odling av tropiska och subtropiska frukter
    • 0123, Odling av citrusfrukter
     • 01230, Odling av citrusfrukter
    • 0124, Odling av kärnfrukter och stenfrukter
     • 01240, Odling av kärnfrukter och stenfrukter
    • 0125, Odling av andra frukter och bär samt nötter
     • 01250, Odling av andra frukter och bär samt nötter
    • 0126, Odling av oljehaltiga frukter
     • 01260, Odling av oljehaltiga frukter
    • 0127, Odling av växter för dryckesframställning
     • 01270, Odling av växter för dryckesframställning
    • 0128, Odling av kryddväxter, drog- och medicinalväxter
     • 01280, Odling av kryddväxter, drog- och medicinalväxter
    • 0129, Odling av andra fleråriga växter
     • 01290, Odling av andra fleråriga växter
   • 013, Odling av plantskoleväxter
    • 0130, Odling av plantskoleväxter
     • 01301, Odling av plantskoleväxter i växthus
     • 01302, Odling av plantskoleväxter m.m. på friland
   • 014, Husdjursskötsel
    • 0141, Mjölkproduktion och uppfödning av nötkreatur av mjölkras
     • 01410, Mjölkproduktion och uppfödning av nötkreatur av mjölkras
    • 0142, Uppfödning av andra nötkreatur och bufflar
     • 01420, Uppfödning av andra nötkreatur och bufflar
    • 0143, Uppfödning av hästar och andra hästdjur
     • 01430, Uppfödning av hästar och andra hästdjur
    • 0144, Uppfödning av kameler och kameldjur
     • 01440, Uppfödning av kameler och kameldjur
    • 0145, Uppfödning av får och getter
     • 01450, Uppfödning av får och getter
    • 0146, Uppfödning av svin
     • 01461, Uppfödning av smågrisar
     • 01462, Uppfödning av slaktsvin
    • 0147, Äggproduktion och uppfödning av fjäderfä
     • 01471, Äggproduktion (för försäljning)
     • 01472, Uppfödning av fjäderfä, ej äggproduktion
    • 0149, Uppfödning av andra djur
     • 01491, Renskötsel
     • 01492, Uppfödning av sällskapsdjur
     • 01499, Övrig uppfödning av andra djur
   • 015, Blandat jordbruk
    • 0150, Blandat jordbruk
     • 01500, Blandat jordbruk
   • 016, Service till jordbruk och bearbetning av skördade växter
    • 0161, Service till växtodling
     • 01610, Service till växtodling
    • 0162, Service till husdjursskötsel
     • 01620, Service till husdjursskötsel
    • 0163, Bearbetning av skördade växter
     • 01630, Bearbetning av skördade växter
    • 0164, Bearbetning av utsäde
     • 01640, Bearbetning av utsäde
   • 017, Jakt och service i anslutning härtill
    • 0170, Jakt och service i anslutning härtill
     • 01700, Jakt och service i anslutning härtill
  • 02, Skogsbruk
   • 021, Skogsförvaltning och skogsskötsel
    • 0210, Skogsförvaltning och skogsskötsel
     • 02101, Skogsförvaltning
     • 02102, Skogsskötsel
     • 02109, Övrig skoglig verksamhet
   • 022, Drivning
    • 0220, Drivning
     • 02200, Drivning
   • 023, Insamling av annat vilt växande skogsmaterial än trä
    • 0230, Insamling av annat vilt växande skogsmaterial än trä
     • 02300, Insamling av annat vilt växande skogsmaterial än trä
   • 024, Service till skogsbruk
    • 0240, Service till skogsbruk
     • 02401, Virkesmätning
     • 02409, Övrig service till skogsbruk
  • 03, Fiske och vattenbruk
   • 031, Fiske
    • 0311, Saltvattensfiske
     • 03111, Trålfiske i saltvatten
     • 03119, Övrigt saltvattensfiske
    • 0312, Sötvattensfiske
     • 03120, Sötvattensfiske
   • 032, Vattenbruk
    • 0321, Fiskodling i salvatten
     • 03210, Fiskodling i saltvatten
    • 0322, Rails.env.production?
     • 03220, Fiskodling i sötvatten
 • B (05-09) Utvinning av mineral
  • 05, Kolutvinning
   • 051, Stenkolsutvinning
    • 0510, Stenkolsutvinning
     • 05100, Stenkolsutvinning
   • 052, Brunkolsutvinning
    • 0520, Brunkolsutvinning
     • 05200, Brunkolsutvinning
  • 06, Utvinning av råpetroleum och naturgas
   • 061, Utvinning av råpetroleum
    • 0610, Utvinning av råpetroleum
     • 06100, Utvinning av råpetroleum
   • 062, Utvinning av naturgas
    • 0620, Utvinning av naturgas
     • 06200, Utvinning av naturgas
  • 07, Utvinning av metallmalmer
   • 071, Järnmalmsutvinning
    • 0710, Järnmalmsutvinning
     • 07100, Järnmalmsutvinning
   • 072, Utvinning av andra metallmalmer än järnmalm
    • 0721, Utvinning av uran- och toriummalm
     • 07210, Utvinning av uran- och toriummalm
    • 0729, Utvinning av annan malm
     • 07290, Utvinning av annan malm
  • 08, Annan utvinning av mineral
   • 081, Utvinning av sand, grus, sten och lera
    • 0811, Brytning av natursten, kalk- och gipssten, krita och skiffer
     • 08110, Brytning av natursten, kalk- och gipssten, krita och skiffer
    • 0812, Utvinning av sand, grus och berg; utvinning av lera och kaolin
     • 08120, Utvinning av sand, grus och berg; utvinning av lera och kaolin
   • 089, Övrig utvinning av mineral
    • 0891, Brytning av kemiska mineral
     • 08910, Brytning av kemiska mineral
    • 0892, Torvutvinning
     • 08920, Torvutvinning
    • 0893, Saltutvinning
     • 08930, Saltutvinning
    • 0899, Diverse övrig utvinning av mineral
     • 08990, Diverse övrig utvinning av mineral
  • 09, Service till utvinning
   • 091, Stödtjänster till råpetroleum- och naturgasutvinning
    • 0910, Stödtjänster till råpetroleum- och naturgasutvinning
     • 09100, Stödtjänster till råpetroleum- och naturgasutvinning
   • 099, Stödtjänster till annan utvinning
    • 0990, Stödtjänster till annan utvinning
     • 09900, Stödtjänster till annan utvinning
 • C (10-33) Tillverkning
  • 10, Livsmedelsframställning
   • 101, Beredning och hållbarhetsbehandling av kött och köttvaror
    • 1011, Beredning och hållbarhetsbehandling av kreaturskött
     • 10111, Kreatursslakt
     • 10112, Styckning av kött
    • 1012, Beredning och hållbarhetsbehandling av fjäderfäkött
     • 10120, Beredning och hållbarhetsbehandling av fjäderfäkött
    • 1013, Charkuteri- och annan köttvarutillverkning
     • 10130, Charkuteri- och annan köttvarutillverkning
   • 102, Beredning och hållbarhetsbehandling av fisk samt skal- och blötdjur
    • 1020, Beredning och hållbarhetsbehandling av fisk samt skal- och blötdjur
     • 10200, Beredning och hållbarhetsbehandling av fisk samt skal- och blötdjur
   • 103, Beredning och hållbarhetsbehandling av frukt, bär och grönsaker
    • 1031, Beredning och hållbarhetsbehandling av potatis
     • 10310, Beredning och hållbarhetsbehandling av potatis
    • 1032, Juice- och safttillverkning
     • 10320, Juice- och safttillverkning
    • 1039, Annan beredning och hållbarhetsbehandling av frukt, bär och grönsaker
     • 10390, Annan beredning och hållbarhetsbehandling av frukt, bär och grönsaker
   • 104, Framställning av vegetabiliska och animaliska oljor och fetter
    • 1041, Framställning av oljor och fetter
     • 10410, Framställning av oljor och fetter
    • 1042, Matfettstillverkning
     • 10420, Matfettstillverkning
   • 105, Mejerivaru- och glasstillverkning
    • 1051, Mejerivarutillverkning
     • 10511, Osttillverkning
     • 10519, Annan mejerivarutillverkning
    • 1052, Glasstillverkning
     • 10520, Glasstillverkning
   • 106, Tillverkning av kvarnprodukter och stärkelse
    • 1061, Tillverkning av kvarnprodukter
     • 10611, Mjöltillverkning
     • 10612, Tillverkning av frukostflingor, mixer och andra livsmedelsberedningar av kvarnprodukter
    • 1062, Stärkelsetillverkning
     • 10620, Stärkelsetillverkning
   • 107, Tillverkning av bageri- och mjölprodukter
    • 1071, Tillverkning av mjukt matbröd och färska bakverk
     • 10710, Tillverkning av mjukt matbröd och färska bakverk
    • 1072, Tillverkning av knäckebröd, kex och konserverade bakverk
     • 10721, Knäckebrödstillverkning
     • 10722, Tillverkning av kex och konserverade bakverk
    • 1073, Tillverkning av pastaprodukter
     • 10730, Tillverkning av pastaprodukter
   • 108, Annan livsmedelsframställning
    • 1081, Sockertillverkning
     • 10810, Sockertillverkning
    • 1082, Tillverkning av choklad, choklad- och sockerkonfektyrer
     • 10821, Tillverkning av sockerkonfektyrer
     • 10822, Tillverkning av choklad och chokladkonfektyrer
    • 1083, Framställning av te och kaffe
     • 10830, Framställning av te och kaffe
    • 1084, Tillverkning av senap, ketchup, kryddor och andra smaksättningsmedel
     • 10840, Tillverkning av senap, ketchup, kryddor och andra smaksättningsmedel
    • 1085, Tillverkning av lagad mat och färdigrätter
     • 10850, Tillverkning av lagad mat och färdigrätter
    • 1086, Tillverkning av homogeniserade livsmedelspreparat inklusive dietmat
     • 10860, Tillverkning av homogeniserade livsmedelspreparat inklusive dietmat
    • 1089, Framställning av andra livsmedel
     • 10890, Framställning av andra livsmedel
   • 109, Framställning av beredda djurfoder
    • 1091, Framställning av beredda fodermedel
     • 10910, Framställning av beredda fodermedel
    • 1092, Framställning av mat till sällskapsdjur
     • 10920, Framställning av mat till sällskapsdjur
  • 11, Framställning av drycker
   • 110, Framställning av drycker
    • 1101, Destillering, rening och tillblandning av spritdrycker
     • 11010, Destillering, rening och tillblandning av spritdrycker
    • 1102, Framställning av vin från druvor
     • 11020, Framställning av vin från druvor
    • 1103, Framställning av cider och andra fruktviner
     • 11030, Framställning av cider och andra fruktviner
    • 1104, Framställning av andra icke-destillerade jästa drycker
     • 11040, Framställning av andra icke-destillerade jästa drycker
    • 1105, Framställning av öl
     • 11050, Framställning av öl
    • 1106, Framställning av malt
     • 11060, Framställning av malt
    • 1107, Framställning av läskedrycker, mineralvatten och annat vatten på flaska
     • 11070, Framställning av läskedrycker, mineralvatten och annat vatten på flaska
  • 12, Tobaksvarutillverkning
   • 120, Tobaksvarutillverkning
    • 1200, Tobaksvarutillverkning
     • 12000, Tobaksvarutillverkning
  • 13, Textilvarutillverkning
   • 131, Garntillverkning
    • 1310, Garntillverkning
     • 13100, Garntillverkning
   • 132, Vävnadstillverkning
    • 1320, Vävnadstillverkning
     • 13200, Vävnadstillverkning
   • 133, Blekning, färgning och annan textilberedning
    • 1330, Blekning, färgning och annan textilberedning
     • 13300, Blekning, färgning och annan textilberedning
   • 139, Annan textilietillverkning
    • 1391, Tillverkning av trikåväv
     • 13910, Tillverkning av trikåväv
    • 1392, Tillverkning av sydda textilvaror utom beklädnadsvaror
     • 13921, Sömnad av gardiner, sängkläder och linnevaror
     • 13922, Tillverkning av presenningar, tält, segel o.d.
    • 1393, Tillverkning av mattor
     • 13930, Tillverkning av mattor
    • 1394, Tågvirkes- och bindgarnstillverkning
     • 13940, Tågvirkes- och bindgarnstillverkning
    • 1395, Tillverkning av bondad duk
     • 13950, Tillverkning av bondad duk
    • 1396, Tillverkning av andra tekniska textilier och industritextilier
     • 13960, Tillverkning av andra tekniska textilier och industritextilier
    • 1399, Övrig textilietillverkning
     • 13990, Övrig textilietillverkning
  • 14, Tillverkning av kläder
   • 141, Tillverkning av kläder, utom pälsvaror
    • 1411, Tillverkning av läder- och skinnkläder
     • 14110, Tillverkning av läder- och skinnkläder
    • 1412, Tillverkning av arbets-, skydds- och överdragskläder
     • 14120, Tillverkning av arbets-, skydds- och överdragskläder
    • 1413, Tillverkning av andra gång- och ytterkläder
     • 14130, Tillverkning av andra gång- och ytterkläder
    • 1414, Tillverkning av underkläder, skjortor och blusar
     • 14140, Tillverkning av underkläder, skjortor och blusar
    • 1419, Tillverkning av andra beklädnadsvaror och tillbehör
     • 14190, Tillverkning av andra beklädnadsvaror och tillbehör
   • 142, Tillverkning av pälsvaror
    • 1420, Tillverkning av pälsvaror
     • 14200, Tillverkning av pälsvaror
   • 143, Tillverkning av trikåvaror
    • 1431, Tillverkning av strumpor
     • 14310, Tillverkning av strumpor
    • 1439, Tillverkning av andra trikåvaror
     • 14390, Tillverkning av andra trikåvaror
  • 15, Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m.
   • 151, Garvning och annan läderberedning; tillverkning av reseffekter, handväskor, sadel- och seldon; pälsberedning
    • 1511, Garvning och annan läderberedning; pälsberedning
     • 15110, Garvning och annan läderberedning; pälsberedning
    • 1512, Tillverkning av reseffekter, handväskor, sadel- och seldon m. m.
     • 15120, Tillverkning av reseffekter, handväskor, sadel- och seldon m. m.
   • 152, Tillverkning av skodon
    • 1520, Tillverkning av skodon
     • 15200, Tillverkning av skodon
  • 16, Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler
   • 161, Sågning och hyvling av trä
    • 1610, Sågning och hyvling av trä
     • 16101, Sågning av trä
     • 16102, Hyvling av trä
     • 16103, Träimpregnering
   • 162, Tillverkning av varor av trä, kork, halm, rotting o.d.
    • 1621, Tillverkning av fanér och träbaserade skivor
     • 16210, Tillverkning av fanér och träbaserade skivor
    • 1622, Tillverkning av sammansatta parkettgolv
     • 16220, Tillverkning av sammansatta parkettgolv
    • 1623, Tillverkning av andra byggnads- och inredningssnickerier
     • 16231, Tillverkning av monteringsfärdiga trähus
     • 16232, Tillverkning av dörrar av trä
     • 16233, Tillverkning av fönster av trä
     • 16239, Tillverkning av övriga byggnads- och inredningssnickerier
    • 1624, Träförpackningstillverkning
     • 16240, Träförpackningstillverkning
    • 1629, Övrig trävarutillverkning; tillverkning av varor av kork, halm, rotting o.d.
     • 16291, Tillverkning av förädlade trädbränslen
     • 16292, Övrig trävarutillverkning
     • 16293, Tillverkning av varor av kork, halm, rotting o.d.
  • 17, Pappers- och pappersvarutillverkning
   • 171, Massa-, pappers- och papptillverkning
    • 1711, Massatillverkning
     • 17111, Tillverkning av mekanisk eller halvkemisk massa
     • 17112, Sulfatmassatillverkning
     • 17113, Sulfitmassatillverkning
    • 1712, Pappers- och papptillverkning
     • 17121, Tillverkning av tidnings- och journalpapper
     • 17122, Tryckpapperstillverkning, ej tidnings- och journalpapper
     • 17123, Tillverkning av kraftpapper och kraftpapp
     • 17129, Övrig tillverkning av papper och papp
   • 172, Tillverkning av pappers- och pappvaror
    • 1721, Tillverkning av wellpapp och pappers- och pappförpackningar
     • 17211, Tillverkning av wellpapp och wellpappförpackningar
     • 17219, Övrig tillverkning av pappers- och pappförpackningar
    • 1722, Tillverkning av hushålls- och hygienartiklar av papper
     • 17220, Tillverkning av hushålls- och hygienartiklar av papper
    • 1723, Tillverkning av skrivpapper, kuvert o.d.
     • 17230, Tillverkning av skrivpapper, kuvert o.d.
    • 1724, Tapettillverkning
     • 17240, Tapettillverkning
    • 1729, Tillverkning av andra pappers- och pappvaror
     • 17290, Tillverkning av andra pappers- och pappvaror
  • 18, Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar
   • 181, Grafisk produktion
    • 1811, Tryckning av dagstidningar
     • 18110, Tryckning av dagstidningar
    • 1812, Annan tryckning
     • 18121, Tryckning av tidskrifter
     • 18122, Tryckning av böcker och övriga trycksaker
    • 1813, Grafiska tjänster före tryckning (prepress/premedia)
     • 18130, Grafiska tjänster före tryckning (prepress/premedia)
    • 1814, Bokbindning och andra tjänster i samband med tryckning
     • 18140, Bokbindning och andra tjänster i samband med tryckning
   • 182, Reproduktion av inspelningar
    • 1820, Reproduktion av inspelningar
     • 18200, Reproduktion av inspelningar
  • 19, Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter
   • 191, Tillverkning av stenkolsprodukter
    • 1910, Tillverkning av stenkolsprodukter
     • 19100, Tillverkning av stenkolsprodukter
   • 192, Petroleumraffinering
    • 1920, Petroleumraffinering
     • 19200, Petroleumraffinering
  • 20, Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter
   • 201, Tillverkning av baskemikalier, gödselmedel och kväveprodukter, plaster och syntetgummi i obearbetad form
    • 2011, Industrigasframställning
     • 20110, Industrigasframställning
    • 2012, Tillverkning av färgämnen
     • 20120, Tillverkning av färgämnen
    • 2013, Tillverkning av andra oorganiska baskemikalier
     • 20130, Tillverkning av andra oorganiska baskemikalier
    • 2014, Tillverkning av andra organiska baskemikalier
     • 20140, Tillverkning av andra organiska baskemikalier
    • 2015, Tillverkning av gödselmedel och kväveprodukter
     • 20150, Tillverkning av gödselmedel och kväveprodukter
    • 2016, Basplastframställning
     • 20160, Basplastframställning
    • 2017, Tillverkning av syntetiskt basgummi
     • 20170, Tillverkning av syntetiskt basgummi
   • 202, Tillverkning av bekämpningsmedel och andra lantbrukskemiska produkter
    • 2020, Tillverkning av bekämpningsmedel och andra lantbrukskemiska produkter
     • 20200, Tillverkning av bekämpningsmedel och andra lantbrukskemiska produkter
   • 203, Tillverkning av färg, lack, tryckfärg m.m.
    • 2030, Tillverkning av färg, lack, tryckfärg m.m.
     • 20300, Tillverkning av färg, lack, tryckfärg m.m.
   • 204, Tillverkning av rengöringsmedel, parfym och toalettartiklar
    • 2041, Tillverkning av tvål, såpa, tvättmedel och polermedel
     • 20410, Tillverkning av tvål, såpa, tvättmedel och polermedel
    • 2042, Tillverkning av parfymer och toalettartiklar
     • 20420, Tillverkning av parfymer och toalettartiklar
   • 205, Tillverkning av andra kemiska produkter
    • 2051, Sprängämnestillverkning
     • 20510, Sprängämnestillverkning
    • 2052, Tillverkning av lim
     • 20520, Tillverkning av lim
    • 2053, Tillverkning av eteriska oljor
     • 20530, Tillverkning av eteriska oljor
    • 2059, Tillverkning av övriga kemiska produkter
     • 20590, Tillverkning av övriga kemiska produkter
   • 206, Konstfibertillverkning
    • 2060, Konstfibertillverkning
     • 20600, Konstfibertillverkning
  • 21, Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel
   • 211, Tillverkning av farmaceutiska basprodukter
    • 2110, Tillverkning av farmaceutiska basprodukter
     • 21100, Tillverkning av farmaceutiska basprodukter
   • 212, Tillverkning av läkemedel
    • 2120, Tillverkning av läkemedel
     • 21200, Tillverkning av läkemedel
  • 22, Tillverkning av gummi- och plastvaror
   • 221, Tillverkning av gummivaror
    • 2211, Tillverkning av däck och slangar; regummering
     • 22110, Tillverkning av däck och slangar; regummering
    • 2219, Annan gummivarutillverkning
     • 22190, Annan gummivarutillverkning
   • 222, Plastvarutillverkning
    • 2221, Tillverkning av plasthalvfabrikat
     • 22210, Tillverkning av plasthalvfabrikat
    • 2222, Plastförpackningstillverkning
     • 22220, Plastförpackningstillverkning
    • 2223, Byggplastvarutillverkning
     • 22230, Byggplastvarutillverkning
    • 2229, Annan plastvarutillverkning
     • 22290, Annan plastvarutillverkning
  • 23, Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter
   • 231, Glas- och glasvarutillverkning
    • 2311, Framställning av planglas
     • 23110, Framställning av planglas
    • 2312, Bearbetning av planglas
     • 23120, Bearbetning av planglas
    • 2313, Tillverkning av buteljer, glasförpackningar och husgeråd av glas
     • 23130, Tillverkning av buteljer, glasförpackningar och husgeråd av glas
    • 2314, Tillverkning av glasfiber
     • 23140, Tillverkning av glasfiber
    • 2319, Tillverkning av andra glasvaror inklusive tekniska glasvaror
     • 23190, Tillverkning av andra glasvaror inklusive tekniska glasvaror
   • 232, Tillverkning av eldfasta produkter
    • 2320, Tillverkning av eldfasta produkter
     • 23200, Tillverkning av eldfasta produkter
   • 233, Tillverkning av byggmaterial av lergods
    • 2331, Tillverkning av keramiska golv- och väggplattor
     • 23310, Tillverkning av keramiska golv- och väggplattor
    • 2332, Tillverkning av murtegel, takpannor och andra byggvaror av tegel
     • 23320, Tillverkning av murtegel, takpannor och andra byggvaror av tegel
   • 234, Tillverkning av andra porslinsprodukter och keramiska produkter
    • 2341, Tillverkning av keramiska hushålls- och prydnadsartiklar
     • 23410, Tillverkning av keramiska hushålls- och prydnadsartiklar
    • 2342, Tillverkning av keramiska sanitetsartiklar
     • 23420, Tillverkning av keramiska sanitetsartiklar
    • 2343, Tillverkning av keramiska isolatorer o.d.
     • 23430, Tillverkning av keramiska isolatorer o.d.
    • 2344, Tillverkning av andra tekniska keramiska produkter
     • 23440, Tillverkning av andra tekniska keramiska produkter
    • 2349, Tillverkning av andra keramiska produkter
     • 23490, Tillverkning av andra keramiska produkter
   • 235, Tillverkning av cement, kalk och gips
    • 2351, Tillverkning av cement
     • 23510, Tillverkning av cement
    • 2352, Tillverkning av kalk och gips
     • 23520, Tillverkning av kalk och gips
   • 236, Tillverkning av varor av betong, cement och gips
    • 2361, Tillverkning av betongvaror för byggändamål
     • 23610, Tillverkning av betongvaror för byggändamål
    • 2362, Tillverkning av gipsvaror för byggändamål
     • 23620, Tillverkning av gipsvaror för byggändamål
    • 2363, Tillverkning av fabriksblandad betong
     • 23630, Tillverkning av fabriksblandad betong
    • 2364, Tillverkning av murbruk
     • 23640, Tillverkning av murbruk
    • 2365, Tillverkning av fibercementvaror
     • 23650, Tillverkning av fibercementvaror
    • 2369, Tillverkning av andra varor av betong, cement och gips
     • 23690, Tillverkning av andra varor av betong, cement och gips
   • 237, Huggning, formning och slutlig bearbetning av sten
    • 2370, Huggning, formning och slutlig bearbetning av sten
     • 23701, Huggning, formning och slutlig bearbetning av sten för byggnadsändamål
     • 23709, Huggning, formning och slutlig bearbetning av sten för prydnadsändamål
   • 239, Tillverkning av slipmedel och övriga icke-metalliska mineraliska produkter
    • 2391, Slipmedelstillverkning
     • 23910, Slipmedelstillverkning
    • 2399, Tillverkning av övriga icke-metalliska mineraliska produkter
     • 23991, Tillverkning av varor av sten- och mineralull
     • 23999, Diverse övrig tillverkning av icke-metalliska mineraliska produkter
  • 24, Stål- och metallframställning
   • 241, Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar
    • 2410, Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar
     • 24100, Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar
   • 242, Tillverkning av rör, ledningar, ihåliga profiler och tillbehör av stål
    • 2420, Tillverkning av rör, ledningar, ihåliga profiler och tillbehör av stål
     • 24200, Tillverkning av rör, ledningar, ihåliga profiler och tillbehör av stål
   • 243, Annan primärbearbetning av stål
    • 2431, Tillverkning av kalldragen stålstång
     • 24310, Tillverkning av kalldragen stålstång
    • 2432, Tillverkning av kallvalsade stålband
     • 24320, Tillverkning av kallvalsade stålband
    • 2433, Tillverkning av andra kallformade produkter av stål
     • 24330, Tillverkning av andra kallformade produkter av stål
    • 2434, Tillverkning av kalldragen ståltråd
     • 24340, Tillverkning av kalldragen ståltråd
   • 244, Framställning av andra metaller än järn
    • 2441, Framställning av ädla metaller
     • 24410, Framställning av ädla metaller
    • 2442, Framställning av aluminium
     • 24420, Framställning av aluminium
    • 2443, Framställning av bly, zink och tenn
     • 24430, Framställning av bly, zink och tenn
    • 2444, Framställning av koppar
     • 24440, Framställning av koppar
    • 2445, Framställning av andra metaller
     • 24450, Framställning av andra metaller
    • 2446, Tillverkning av kärnbränsle
     • 24460, Tillverkning av kärnbränsle
   • 245, Gjutning av metall
    • 2451, Gjutning av järn
     • 24510, Gjutning av järn
    • 2452, Gjutning av stål
     • 24520, Gjutning av stål
    • 2453, Gjutning av lättmetall
     • 24530, Gjutning av lättmetall
    • 2454, Gjutning av andra metaller
     • 24540, Gjutning av andra metaller
  • 25, Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater
   • 251, Byggnadsmetallvarutillverkning
    • 2511, Tillverkning av metallstommar och delar därav
     • 25110, Tillverkning av metallstommar och delar därav
    • 2512, Tillverkning av dörrar och fönster av metall
     • 25120, Tillverkning av dörrar och fönster av metall
   • 252, Tillverkning av cisterner, tankar, kar och andra behållare av metall
    • 2521, Tillverkning av radiatorer och pannor för centraluppvärmning
     • 25210, Tillverkning av radiatorer och pannor för centraluppvärmning
    • 2529, Tillverkning av andra cisterner, tankar, kar och andra behållare av metall
     • 25290, Tillverkning av andra cisterner, tankar, kar och andra behållare av metall
   • 253, Tillverkning av ånggeneratorer utom varmvattenpannor för centraluppvärmning
    • 2530, Tillverkning av ånggeneratorer utom varmvattenpannor för centraluppvärmning
     • 25300, Tillverkning av ånggeneratorer utom varmvattenpannor för centraluppvärmning
   • 254, Tillverkning av vapen och ammunition
    • 2540, Tillverkning av vapen och ammunition
     • 25400, Tillverkning av vapen och ammunition
   • 255, Smidning, pressning, prägling och valsning av metall; pulvermetallurgi
    • 2550, Smidning, pressning, prägling och valsning av metall; pulvermetallurgi
     • 25500, Smidning, pressning, prägling och valsning av metall; pulvermetallurgi
   • 256, Beläggning och överdragning av metall; metallegoarbeten
    • 2561, Beläggning och överdragning av metall
     • 25610, Beläggning och överdragning av metall
    • 2562, Metallegoarbeten
     • 25620, Metallegoarbeten
   • 257, Tillverkning av bestick, verktyg och andra järnhandelsvaror
    • 2571, Tillverkning av bestick
     • 25710, Tillverkning av bestick
    • 2572, Tillverkning av lås och gångjärn
     • 25720, Tillverkning av lås och gångjärn
    • 2573, Tillverkning av verktyg och redskap
     • 25730, Tillverkning av verktyg och redskap
   • 259, Annan metallvarutillverkning
    • 2591, Tillverkning av stålfat o.d. behållare
     • 25910, Tillverkning av stålfat o.d. behållare
    • 2592, Tillverkning av lättmetallförpackningar
     • 25920, Tillverkning av lättmetallförpackningar
    • 2593, Tillverkning av metalltrådvaror, kedjor och fjädrar
     • 25930, Tillverkning av metalltrådvaror, kedjor och fjädrar
    • 2594, Tillverkning av nitar och skruvar
     • 25940, Tillverkning av nitar och skruvar
    • 2599, Övrig metallvarutillverkning
     • 25991, Tillverkning av diskbänkar, sanitetsgods m. m. av metall för byggändamål
     • 25999, Diverse övrig metallvarutillverkning
  • 26, Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik
   • 261, Tillverkning av elektroniska komponenter och kretskort
    • 2611, Tillverkning av elektroniska komponenter
     • 26110, Tillverkning av elektroniska komponenter
    • 2612, Tillverkning av kretskort
     • 26120, Tillverkning av kretskort
   • 262, Tillverkning av datorer och kringutrustning
    • 2620, Tillverkning av datorer och kringutrustning
     • 26200, Tillverkning av datorer och kringutrustning
   • 263, Tillverkning av kommunikationsutrustning
    • 2630, Tillverkning av kommunikationsutrustning
     • 26300, Tillverkning av kommunikationsutrustning
   • 264, Tillverkning av hemelektronik
    • 2640, Tillverkning av hemelektronik
     • 26400, Tillverkning av hemelektronik
   • 265, Tillverkning av instrument och apparater för mätning, provning och navigering samt ur
    • 2651, Tillverkning av instrument och apparater för mätning, provning och navigering
     • 26510, Tillverkning av instrument och apparater för mätning, provning och navigering
    • 2652, Urtillverkning
     • 26520, Urtillverkning
   • 266, Tillverkning av strålningsutrustning samt elektromedicinsk och elektroterapeutisk utrustning
    • 2660, Tillverkning av strålningsutrustning samt elektromedicinsk och elektroterapeutisk utrustning
     • 26600, Tillverkning av strålningsutrustning samt elektromedicinsk och elektroterapeutisk utrustning
   • 267, Tillverkning av optiska instrument och fotoutrustning
    • 2670, Tillverkning av optiska instrument och fotoutrustning
     • 26700, Tillverkning av optiska instrument och fotoutrustning
   • 268, Tillverkning av magnetiska och optiska medier
    • 2680, Tillverkning av magnetiska och optiska medier
     • 26800, Tillverkning av magnetiska och optiska medier
  • 27, Tillverkning av elapparatur
   • 271, Tillverkning av elmotorer, generatorer och transformatorer samt eldistributions- och elkontrollapparater
    • 2711, Tillverkning av elmotorer, generatorer och transformatorer
     • 27110, Tillverkning av elmotorer, generatorer och transformatorer
    • 2712, Tillverkning av eldistributions- och elkontrollapparater
     • 27120, Tillverkning av eldistributions- och elkontrollapparater
   • 272, Batteri- och ackumulatortillverkning
    • 2720, Batteri- och ackumulatortillverkning
     • 27200, Batteri- och ackumulatortillverkning
   • 273, Tillverkning av ledningar och kablar och kabeltillbehör
    • 2731, Tillverkning av optiska fiberkablar
     • 27310, Tillverkning av optiska fiberkablar
    • 2732, Tillverkning av andra elektroniska och elektriska ledningar och kablar
     • 27320, Tillverkning av andra elektroniska och elektriska ledningar och kablar
    • 2733, Tillverkning av kabeltillbehör
     • 27330, Tillverkning av kabeltillbehör
   • 274, Tillverkning av belysningsarmatur
    • 2740, Tillverkning av belysningsarmatur
     • 27400, Tillverkning av belysningsarmatur
   • 275, Tillverkning av hushållsmaskiner och hushållsapparater
    • 2751, Tillverkning av elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater
     • 27510, Tillverkning av elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater
    • 2752, Tillverkning av icke-elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater
     • 27520, Tillverkning av icke-elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater
   • 279, Tillverkning av annan elapparatur
    • 2790, Tillverkning av annan elapparatur
     • 27900, Tillverkning av annan elapparatur
  • 28, Tillverkning av övriga maskiner
   • 281, Tillverkning av maskiner för allmänt ändamål
    • 2811, Tillverkning av motorer och turbiner utom för luftfartyg och fordon
     • 28110, Tillverkning av motorer och turbiner utom för luftfartyg och fordon
    • 2812, Tillverkning av fluidteknisk utrustning
     • 28120, Tillverkning av fluidteknisk utrustning
    • 2813, Tillverkning av andra pumpar och kompressorer
     • 28130, Tillverkning av andra pumpar och kompressorer
    • 2814, Tillverkning av andra kranar och ventiler
     • 28140, Tillverkning av andra kranar och ventiler
    • 2815, Tillverkning av lager, kugghjul och andra delar för kraftöverföring
     • 28150, Tillverkning av lager, kugghjul och andra delar för kraftöverföring
   • 282, Tillverkning av andra maskiner för allmänt ändamål
    • 2821, Tillverkning av ugnar och brännare
     • 28210, Tillverkning av ugnar och brännare
    • 2822, Tillverkning av lyft- och godshanteringsanordningar
     • 28220, Tillverkning av lyft- och godshanteringsanordningar
    • 2823, Tillverkning av kontorsmaskiner och kontorsutrustning (utom datorer och kringutrustning)
     • 28230, Tillverkning av kontorsmaskiner och kontorsutrustning (utom datorer och kringutrustning)
    • 2824, Tillverkning av motordrivna handverktyg
     • 28240, Tillverkning av motordrivna handverktyg
    • 2825, Tillverkning av maskiner och apparater för kyla och ventilation utom för hushåll
     • 28250, Tillverkning av maskiner och apparater för kyla och ventilation utom för hushåll
    • 2829, Övrig tillverkning av maskiner för allmänt ändamål
     • 28290, Övrig tillverkning av maskiner för allmänt ändamål
   • 283, Tillverkning av jord- och skogsbruksmaskiner
    • 2830, Tillverkning av jord- och skogsbruksmaskiner
     • 28300, Tillverkning av jord- och skogsbruksmaskiner
   • 284, Tillverkning av maskiner för metallbearbetning och verktygsmaskiner
    • 2841, Tillverkning av verktygsmaskiner för metallbearbetning
     • 28410, Tillverkning av verktygsmaskiner för metallbearbetning
    • 2849, Tillverkning av övriga verktygsmaskiner
     • 28490, Tillverkning av övriga verktygsmaskiner
   • 289, Tillverkning av andra specialmaskiner
    • 2891, Tillverkning av maskiner för metallurgi
     • 28910, Tillverkning av maskiner för metallurgi
    • 2892, Tillverkning av gruv-, bergbrytnings- och byggmaskiner
     • 28920, Tillverkning av gruv-, bergbrytnings- och byggmaskiner
    • 2893, Tillverkning av maskiner för framställning av livsmedel, drycker och tobaksvaror
     • 28930, Tillverkning av maskiner för framställning av livsmedel, drycker och tobaksvaror
    • 2894, Tillverkning av maskiner för produktion av textil-, beklädnads- och lädervaror
     • 28940, Tillverkning av maskiner för produktion av textil-, beklädnads- och lädervaror
    • 2895, Tillverkning av maskiner för produktion av massa, papper och papp
     • 28950, Tillverkning av maskiner för produktion av massa, papper och papp
    • 2896, Tillverkning av maskiner för gummi och plast
     • 28960, Tillverkning av maskiner för gummi och plast
    • 2899, Tillverkning av övriga specialmaskiner
     • 28990, Tillverkning av övriga specialmaskiner
  • 29, Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar
   • 291, Motorfordonstillverkning
    • 2910, Motorfordonstillverkning
     • 29101, Tillverkning av personbilar och andra lätta motorfordon
     • 29102, Tillverkning av lastbilar och andra tunga motorfordon
   • 292, Tillverkning av karosserier för motorfordon; tillverkning av släpfordon och påhängsvagnar
    • 2920, Tillverkning av karosserier för motorfordon; tillverkning av släpfordon och påhängsvagnar
     • 29200, Tillverkning av karosserier för motorfordon; tillverkning av släpfordon och påhängsvagnar
   • 293, Tillverkning av delar och tillbehör till motorfordon
    • 2931, Tillverkning av elektrisk och elektronisk utrustning för motorfordon
     • 29310, Tillverkning av elektrisk och elektronisk utrustning för motorfordon
    • 2932, Tillverkning av andra delar och tillbehör till motorfordon
     • 29320, Tillverkning av andra delar och tillbehör till motorfordon
  • 30, Tillverkning av andra transportmedel
   • 301, Byggande av fartyg och båtar
    • 3011, Byggande av fartyg och flytande materiel
     • 30110, Byggande av fartyg och flytande materiel
    • 3012, Byggande av fritidsbåtar
     • 30120, Byggande av fritidsbåtar
   • 302, Tillverkning av rälsfordon
    • 3020, Tillverkning av rälsfordon
     • 30200, Tillverkning av rälsfordon
   • 303, Tillverkning av luftfartyg, rymdfarkoster o.d.
    • 3030, Tillverkning av luftfartyg, rymdfarkoster o.d.
     • 30300, Tillverkning av luftfartyg, rymdfarkoster o.d.
   • 304, Tillverkning av militära stridsfordon
    • 3040, Tillverkning av militära stridsfordon
     • 30400, Tillverkning av militära stridsfordon
   • 309, Övrig tillverkning av transportmedel
    • 3091, Tillverkning av motorcyklar
     • 30910, Tillverkning av motorcyklar
    • 3092, Tillverkning av cyklar och invalidfordon
     • 30920, Tillverkning av cyklar och invalidfordon
    • 3099, Diverse övrig transportmedelstillverkning
     • 30990, Diverse övrig transportmedelstillverkning
  • 31, Tillverkning av möbler
   • 310, Tillverkning av möbler
    • 3101, Tillverkning av kontors- och butiksmöbler samt kontors- och butiksinredningar
     • 31011, Tillverkning av kontors- och butiksmöbler
     • 31012, Tillverkning av kontors- och butiksinredningar
    • 3102, Tillverkning av köksmöbler och köksinredningar
     • 31021, Tillverkning av köksmöbler
     • 31022, Tillverkning av köksinredningar
    • 3103, Tillverkning av madrasser
     • 31030, Tillverkning av madrasser
    • 3109, Tillverkning av andra möbler
     • 31090, Tillverkning av andra möbler
  • 32, Annan tillverkning
   • 321, Tillverkning av smycken, guld- och silversmedsvaror samt bijouterier
    • 3211, Prägling av mynt
     • 32110, Prägling av mynt
    • 3212, Tillverkning av smycken, guld- och silversmedsvaror
     • 32120, Tillverkning av smycken, guld- och silversmedsvaror
    • 3213, Tillverkning av bijouterier o.d.
     • 32130, Tillverkning av bijouterier o.d.
   • 322, Tillverkning av musikinstrument
    • 3220, Tillverkning av musikinstrument
     • 32200, Tillverkning av musikinstrument
   • 323, Tillverkning av sportartiklar
    • 3230, Tillverkning av sportartiklar
     • 32300, Tillverkning av sportartiklar
   • 324, Tillverkning av spel och leksaker
    • 3240, Tillverkning av spel och leksaker
     • 32400, Tillverkning av spel och leksaker
   • 325, Tillverkning av medicinsk och dental utrustning
    • 3250, Tillverkning av medicinsk och dental utrustning
     • 32501, Tillverkning av medicinska och dentala instrument och tillbehör
     • 32502, Tillverkning av tandproteser
   • 329, Övrig tillverkning
    • 3291, Tillverkning av borstbinderiarbeten
     • 32910, Tillverkning av borstbinderiarbeten
    • 3299, Diverse övrig tillverkning
     • 32990, Diverse övrig tillverkning
  • 33, Reparation och installation av maskiner och apparater
   • 331, Reparation av metallvaror, maskiner och apparater
    • 3311, Reparation av metallvaror
     • 33110, Reparation av metallvaror
    • 3312, Reparation av maskiner
     • 33120, Reparation av maskiner
    • 3313, Reparation av elektronisk och optisk utrustning
     • 33130, Reparation av elektronisk och optisk utrustning
    • 3314, Reparation av elapparatur
     • 33140, Reparation av elapparatur
    • 3315, Reparation och underhåll av fartyg och båtar
     • 33150, Reparation och underhåll av fartyg och båtar
    • 3316, Reparation och underhåll av luftfartyg och rymdfarkoster
     • 33160, Reparation och underhåll av luftfartyg och rymdfarkoster
    • 3317, Reparation och underhåll av andra transportmedel
     • 33170, Reparation och underhåll av andra transportmedel
    • 3319, Reparation av annan utrustning
     • 33190, Reparation av annan utrustning
   • 332, Installation av industrimaskiner och -utrustning
    • 3320, Installation av industrimaskiner och -utrustning
     • 33200, Installation av industrimaskiner och -utrustning
 • D (35) Försörjning av el, gas, värme och kyla
  • 35, Försörjning av el, gas, värme och kyla
   • 351, Generering, överföring och distribution av elkraft
    • 3511, Generering av elektricitet
     • 35110, Generering av elektricitet
    • 3512, Överföring av elektricitet
     • 35120, Överföring av elektricitet
    • 3513, Distribution av elektricitet
     • 35130, Distribution av elektricitet
    • 3514, Handel med elektricitet
     • 35140, Handel med elektricitet
   • 352, Gasförsörjning; distribution av gasformiga bränslen via rörnät
    • 3521, Framställning av gas
     • 35210, Framställning av gas
    • 3522, Distribution av gasformiga bränslen via rörnät
     • 35220, Distribution av gasformiga bränslen via rörnät
    • 3523, Handel med gas via rörnät
     • 35230, Handel med gas via rörnät
   • 353, Försörjning av värme och kyla
    • 3530, Försörjning av värme och kyla
     • 35300, Försörjning av värme och kyla
 • E (36-39) Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering
  • 36, Vattenförsörjning
   • 360, Vattenförsörjning
    • 3600, Vattenförsörjning
     • 36001, Grundvattenförsörjning
     • 36002, Ytvattenförsörjning
  • 37, Avloppsrening
   • 370, Avloppsrening
    • 3700, Avloppsrening
     • 37000, Avloppsrening
  • 38, Avfallshantering; återvinning
   • 381, Insamling av avfall
    • 3811, Insamling av icke-farligt avfall
     • 38110, Insamling av icke-farligt avfall
    • 3812, Insamling av farligt avfall
     • 38120, Insamling av farligt avfall
   • 382, Behandling och bortskaffande av avfall
    • 3821, Behandling och bortskaffande av icke-farligt avfall
     • 38210, Behandling och bortskaffande av icke-farligt avfall
    • 3822, Behandling och bortskaffande av farligt avfall
     • 38220, Behandling och bortskaffande av farligt avfall
   • 383, Återvinning
    • 3831, Demontering av uttjänta fordon och maskiner
     • 38311, Demontering av uttjänta fordon
     • 38312, Demontering av elektrisk och elektronisk utrustning
     • 38319, Demontering av övrig kasserad utrustning
    • 3832, Återvinning av källsorterat material
     • 38320, Återvinning av källsorterat material
  • 39, Sanering, efterbehandling av jord och vatten samt annan verksamhet för föroreningsbekämpning
   • 390, Sanering, efterbehandling av jord och vatten samt annan verksamhet för föroreningsbekämpning
    • 3900, Sanering, efterbehandling av jord och vatten samt annan verksamhet för föroreningsbekämpning
     • 39000, Sanering, efterbehandling av jord och vatten samt annan verksamhet för föroreningsbekämpning
 • F (41-43) Byggverksamhet
  • 41, Byggande av hus
   • 411, Utformning av byggprojekt
    • 4110, Utformning av byggprojekt
     • 41100, Utformning av byggprojekt
   • 412, Byggande av bostadshus och andra byggnader
    • 4120, Byggande av bostadshus och andra byggnader
     • 41200, Byggande av bostadshus och andra byggnader
  • 42, Anläggningsarbeten
   • 421, Anläggning av vägar och järnvägar
    • 4211, Anläggning av vägar och motorvägar
     • 42110, Anläggning av vägar och motorvägar
    • 4212, Anläggning av järnvägar och tunnelbanor
     • 42120, Anläggning av järnvägar och tunnelbanor
    • 4213, Anläggning av broar och tunnlar
     • 42130, Anläggning av broar och tunnlar
   • 422, Allmännyttiga anläggningsarbeten
    • 4221, Allmännyttiga anläggningsarbeten för värme, vatten och avlopp
     • 42210, Allmännyttiga anläggningsarbeten för värme, vatten och avlopp
    • 4222, Anläggningsarbeten för el och telekommunikation
     • 42220, Anläggningsarbeten för el och telekommunikation
   • 429, Andra anläggningsarbeten
    • 4291, Vattenbyggnad
     • 42910, Vattenbyggnad
    • 4299, Övriga anläggningsarbeten
     • 42990, Övriga anläggningsarbeten
  • 43, Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet
   • 431, Rivning av hus samt mark- och grundarbeten
    • 4311, Rivning av hus och byggnader
     • 43110, Rivning av hus och byggnader
    • 4312, Mark- och grundarbeten
     • 43120, Mark- och grundarbeten
    • 4313, Markundersökning
     • 43130, Markundersökning
   • 432, Elinstallationer, VVS-arbeten och andra bygginstallationer
    • 4321, Elinstallationer
     • 43210, Elinstallationer
    • 4322, VVS-arbeten
     • 43221, Värme- och sanitetsarbeten
     • 43222, Ventilationsarbeten
     • 43223, Kyl- och frysinstallationsarbeten
     • 43229, Övriga VVS-arbeten
    • 4329, Andra bygginstallationer
     • 43290, Andra bygginstallationer
   • 433, Slutbehandling av byggnader
    • 4331, Puts-, fasad- och stuckatörsarbeten
     • 43310, Puts-, fasad- och stuckatörsarbeten
    • 4332, Byggnadssnickeriarbeten
     • 43320, Byggnadssnickeriarbeten
    • 4333, Golv- och väggbeläggningsarbeten
     • 43330, Golv- och väggbeläggningsarbeten
    • 4334, Måleri- och glasmästeriarbeten
     • 43341, Måleriarbeten
     • 43342, Glasmästeriarbeten
    • 4339, Annan slutbehandling av byggnader
     • 43390, Annan slutbehandling av byggnader
   • 439, Annan specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet
    • 4391, Takarbeten
     • 43911, Takarbeten av plåt
     • 43912, Takarbeten av andra material än plåt
    • 4399, Övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet
     • 43991, Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare
     • 43999, Diverse övrig specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet
 • G (45-47) Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar
  • 45, Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar
   • 451, Handel med motorfordon utom motorcyklar
    • 4511, Handel med personbilar och lätta motorfordon
     • 45110, Handel med personbilar och lätta motorfordon
    • 4519, Handel med andra motorfordon utom motorcyklar
     • 45191, Handel med lastbilar, bussar och specialfordon
     • 45192, Handel med husvagnar, husbilar, släpfordon och påhängsvagnar
   • 452, Underhåll och reparation av motorfordon utom motorcyklar
    • 4520, Underhåll och reparation av motorfordon utom motorcyklar
     • 45201, Allmän service och reparation av motorfordon utom motorcyklar
     • 45202, Plåt-, lack- och glasreparationer på motorfordon utom motorcyklar
     • 45203, Installationer och reparationer av elsystem till motorfordon utom motorcyklar
     • 45204, Däckservice
   • 453, Handel med reservdelar och tillbehör till motorfordon utom motorcyklar
    • 4531, Parti- och provisionshandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon utom motorcyklar
     • 45310, Parti- och provisionshandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon utom motorcyklar
    • 4532, Detaljhandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon utom motorcyklar
     • 45320, Detaljhandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon utom motorcyklar
   • 454, Handel med och service av motorcyklar inklusive reservdelar och tillbehör
    • 4540, Handel med och service av motorcyklar inklusive reservdelar och tillbehör
     • 45400, Handel med och service av motorcyklar inklusive reservdelar och tillbehör
  • 46, Parti- och provisionshandel utom med motorfordon
   • 461, Provisionshandel utom med motorfordon
    • 4611, Provisionshandel med jordbruksråvaror, levande djur, textilråvaror och textilhalvfabrikat
     • 46110, Provisionshandel med jordbruksråvaror, levande djur, textilråvaror och textilhalvfabrikat
    • 4612, Provisionshandel med bränsle, malm, metaller och industrikemikalier
     • 46120, Provisionshandel med bränsle, malm, metaller och industrikemikalier
    • 4613, Provisionshandel med virke och byggmaterial
     • 46130, Provisionshandel med virke och byggmaterial
    • 4614, Provisionshandel med maskiner, industriell utrustning, fartyg och luftfartyg
     • 46141, Provisionshandel med maskiner, industriell utrustning, fartyg och luftfartyg utom kontorsutrustning och datorer
     • 46142, Provisionshandel med kontorsutrustning och datorer
    • 4615, Provisionshandel med möbler, hushålls- och järnhandelsvaror
     • 46150, Provisionshandel med möbler, hushålls- och järnhandelsvaror
    • 4616, Provisionshandel med textilier, kläder, skodon och lädervaror
     • 46160, Provisionshandel med textilier, kläder, skodon och lädervaror
    • 4617, Provisionshandel med livsmedel, drycker och tobak
     • 46170, Provisionshandel med livsmedel, drycker och tobak
    • 4618, Provisionshandel med annat specialsortiment
     • 46180, Provisionshandel med annat specialsortiment
    • 4619, Provisionshandel med blandat sortiment
     • 46190, Provisionshandel med blandat sortiment
   • 462, Partihandel med jordbruksråvaror och levande djur
    • 4621, Partihandel med spannmål, råtobak, utsäde och djurfoder
     • 46210, Partihandel med spannmål, råtobak, utsäde och djurfoder
    • 4622, Partihandel med blommor och växter
     • 46220, Partihandel med blommor och växter
    • 4623, Partihandel med levande djur
     • 46230, Partihandel med levande djur
    • 4624, Partihandel med hudar, skinn och läder
     • 46240, Partihandel med hudar, skinn och läder
   • 463, Partihandel med livsmedel, drycker och tobak
    • 4631, Partihandel med frukt och grönsaker
     • 46310, Partihandel med frukt och grönsaker
    • 4632, Partihandel med kött- och köttvaror
     • 46320, Partihandel med kött- och köttvaror
    • 4633, Partihandel med mejeriprodukter, ägg, matolja och matfett
     • 46330, Partihandel med mejeriprodukter, ägg, matolja och matfett
    • 4634, Partihandel med drycker
     • 46340, Partihandel med drycker
    • 4635, Partihandel med tobak
     • 46350, Partihandel med tobak
    • 4636, Partihandel med socker, choklad och sockerkonfektyrer
     • 46360, Partihandel med socker, choklad och sockerkonfektyrer
    • 4637, Partihandel med kaffe, te, kakao och kryddor
     • 46370, Partihandel med kaffe, te, kakao och kryddor
    • 4638, Partihandel med andra livsmedel, bl.a. fisk samt skal- och blötdjur
     • 46380, Partihandel med andra livsmedel, bl.a. fisk samt skal- och blötdjur
    • 4639, Icke specialiserad partihandel med livsmedel, drycker och tobak
     • 46390, Icke specialiserad partihandel med livsmedel, drycker och tobak
   • 464, Partihandel med hushållsvaror
    • 4641, Partihandel med textilier
     • 46410, Partihandel med textilier
    • 4642, Partihandel med kläder och skodon
     • 46420, Partihandel med kläder och skodon
    • 4643, Partihandel med hushållsapparater, samt elartiklar
     • 46431, Partihandel med elektriska hushållsmaskiner och -apparater
     • 46432, Partihandel med ljud- och bildanläggningar samt videoutrustning
     • 46433, Partihandel med inspelade band och skivor för musik och bild
     • 46434, Partihandel med elartiklar
     • 46435, Partihandel med fotografiska och optiska produkter
    • 4644, Partihandel med glas och porslin, rengöringsmedel
     • 46440, Partihandel med glas och porslin, rengöringsmedel
    • 4645, Partihandel med parfym och kosmetika
     • 46450, Partihandel med parfym och kosmetika
    • 4646, Partihandel med medicinsk utrustning och apoteksvaror
     • 46460, Partihandel med medicinsk utrustning och apoteksvaror
    • 4647, Partihandel med möbler, mattor och belysningsartiklar
     • 46470, Partihandel med möbler, mattor och belysningsartiklar
    • 4648, Partihandel med ur och guldsmedsvaror
     • 46480, Partihandel med ur och guldsmedsvaror
    • 4649, Partihandel med andra hushållsvaror
     • 46491, Partihandel med sport- och fritidsartiklar
     • 46492, Partihandel med kontorsförbrukningsvaror
     • 46499, Partihandel med övriga hushållsvaror
   • 465, Partihandel med informations- och kommunikationsutrustning
    • 4651, Partihandel med datorer och kringutrustning samt programvara
     • 46510, Partihandel med datorer och kringutrustning samt programvara
    • 4652, Partihandel med elektronik- och telekommunikationsutrustning
     • 46521, Partihandel med elektronikkomponenter
     • 46522, Partihandel med teleprodukter
   • 466, Partihandel med övriga maskiner och övrig utrustning
    • 4661, Partihandel med jordbruksmaskiner och -utrustning
     • 46610, Partihandel med jordbruksmaskiner och -utrustning
    • 4662, Partihandel med verktygsmaskiner
     • 46620, Partihandel med verktygsmaskiner
    • 4663, Partihandel med gruv-, bygg- och anläggningsmaskiner
     • 46630, Partihandel med gruv-, bygg- och anläggningsmaskiner
    • 4664, Partihandel med textil-, sy- och stickmaskiner
     • 46640, Partihandel med textil-, sy- och stickmaskiner
    • 4665, Partihandel med kontorsmöbler
     • 46650, Partihandel med kontorsmöbler
    • 4666, Partihandel med andra kontorsmaskiner och kontorsutrustning
     • 46660, Partihandel med andra kontorsmaskiner och kontorsutrustning
    • 4669, Partihandel med andra maskiner och annan utrustning
     • 46691, Partihandel med mät- och precisionsinstrument
     • 46692, Partihandel med datoriserad materialhanteringsutrustning
     • 46699, Partihandel med diverse övriga maskiner och utrustning
   • 467, Annan specialiserad partihandel
    • 4671, Partihandel med bränslen
     • 46710, Partihandel med bränslen
    • 4672, Partihandel med metaller och metallmalmer
     • 46720, Partihandel med metaller och metallmalmer
    • 4673, Partihandel med virke, andra byggmaterial och sanitetsgods
     • 46731, Partihandel med virke och andra byggmaterial
     • 46732, Partihandel med sanitetsgods
    • 4674, Partihandel med järnhandelsvaror och VVS-armatur
     • 46741, Partihandel med järnhandelsvaror
     • 46742, Partihandel med VVS-varor
    • 4675, Partihandel med kemiska produkter
     • 46750, Partihandel med kemiska produkter
    • 4676, Partihandel med andra insatsvaror
     • 46761, Partihandel med industriförnödenheter
     • 46762, Partihandel med emballage
     • 46769, Partihandel med övriga insatsvaror
    • 4677, Partihandel med avfallsprodukter och skrot
     • 46771, Partihandel med uttjänta fordon
     • 46772, Partihandel med metallavfall och metallskrot
     • 46773, Partihandel med avfall och skrot av icke-metall
   • 469, Övrig partihandel
    • 4690, Övrig partihandel
     • 46900, Övrig partihandel
  • 47, Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar
   • 471, Detaljhandel med brett sortiment
    • 4711, Detaljhandel med brett sortiment, mest livsmedel, drycker och tobak
     • 47111, Varuhus- och stormarknadshandel, mest livsmedel, drycker och tobak
     • 47112, Livsmedelshandel med brett sortiment, ej varuhus eller stormarknad
    • 4719, Annan detaljhandel med brett sortiment
     • 47191, Annan varuhus- och stormarknadshandel
     • 47199, Övrig detaljhandel med brett sortiment
   • 472, Specialiserad butikshandel med livsmedel, drycker och tobak
    • 4721, Specialiserad butikshandel med frukt och grönsaker
     • 47210, Specialiserad butikshandel med frukt och grönsaker
    • 4722, Specialiserad butikshandel med kött och charkuterier
     • 47220, Specialiserad butikshandel med kött och charkuterier
    • 4723, Specialiserad butikshandel med fisk, skal- och blötdjur
     • 47230, Specialiserad butikshandel med fisk, skal- och blötdjur
    • 4724, Specialiserad butikshandel med bröd, konditorivaror och konfektyrer
     • 47241, Specialiserad butikshandel med bröd och konditorivaror
     • 47242, Specialiserad butikshandel med konfektyrer
    • 4725, Specialiserad butikshandel med alkoholhaltiga och andra drycker
     • 47250, Specialiserad butikshandel med alkoholhaltiga och andra drycker
    • 4726, Specialiserad butikshandel med tobaksvaror
     • 47260, Specialiserad butikshandel med tobaksvaror
    • 4729, Annan specialiserad butikshandel med livsmedel
     • 47291, Specialiserad butikshandel med hälsokost
     • 47299, Övrig specialiserad butikshandel med livsmedel
   • 473, Specialiserad detaljhandel med drivmedel
    • 4730, Specialiserad detaljhandel med drivmedel
     • 47300, Specialiserad detaljhandel med drivmedel
   • 474, Specialiserad butikshandel med informations- och kommunikationsutrustning
    • 4741, Specialiserad butikshandel med datorer, programvara, data- och tv-spel
     • 47410, Specialiserad butikshandel med datorer, programvara, data- och tv-spel
    • 4742, Specialiserad butikshandel med telekommunikationsutrustning
     • 47420, Specialiserad butikshandel med telekommunikationsutrustning
    • 4743, Specialiserad butikshandel med ljud- och bildanläggningar samt videoutrustning
     • 47430, Specialiserad butikshandel med ljud- och bildanläggningar samt videoutrustning
   • 475, Specialiserad butikshandel med heminredningsartiklar och husgeråd
    • 4751, Specialiserad butikshandel med textilier
     • 47510, Specialiserad butikshandel med textilier
    • 4752, Specialiserad butikshandel med bygg-, järn- och VVS-varor samt färger och glas
     • 47521, Specialiserad butikshandel med virke och byggvaror
     • 47522, Specialiserad butikshandel med järn- och VVS-varor
     • 47523, Specialiserad butikshandel med färger, fernissor och lacker
    • 4753, Specialiserad butikshandel med mattor och inredningstextilier
     • 47531, Specialiserad butikshandel med mattor och annan vägg- och golvbeklädnad
     • 47532, Specialiserad butikshandel med inredningstextilier
    • 4754, Specialiserad butikshandel med elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater
     • 47540, Specialiserad butikshandel med elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater
    • 4759, Specialiserad butikshandel med möbler, belysnings- och heminredningsartiklar
     • 47591, Specialiserad butikshandel med möbler för hemmet
     • 47592, Specialiserad butikshandel med kontorsmöbler
     • 47593, Specialiserad butikshandel med glas, porslin och andra bosättningsvaror
     • 47594, Specialiserad butikshandel med belysningsartiklar
     • 47595, Specialiserad butikshandel med musikinstrument och noter
   • 476, Specialiserad butikshandel med kultur- och fritidsartiklar
    • 4761, Specialiserad butikshandel med böcker
     • 47610, Specialiserad butikshandel med böcker
    • 4762, Specialiserad butikshandel med tidningar och kontorsförbrukningsvaror
     • 47621, Specialiserad butikshandel med tidningar
     • 47622, Specialiserad butikshandel med kontorsförbrukningsvaror
    • 4763, Specialiserad butikshandel med inspelade och oinspelade band och skivor för musik och bild
     • 47630, Specialiserad butikshandel med inspelade och oinspelade band och skivor för musik och bild
    • 4764, Specialiserad butikshandel med sport- och fritidsartiklar
     • 47641, Specialiserad butikshandel med sport- och fritidsartiklar utom cyklar och båtar
     • 47642, Specialiserad butikshandel med cyklar
     • 47643, Specialiserad butikshandel med båtar
    • 4765, Specialiserad butikshandel med spel och leksaker
     • 47650, Specialiserad butikshandel med spel och leksaker
   • 477, Övrig specialiserad butikshandel med hushållsvaror
    • 4771, Specialiserad butikshandel med kläder
     • 47711, Specialiserad butikshandel med herr-, dam- och barnkläder, blandat
     • 47712, Specialiserad butikshandel med herrkläder
     • 47713, Specialiserad butikshandel med damkläder
     • 47714, Specialiserad butikshandel med barnkläder
     • 47715, Specialiserad butikshandel med pälsar
    • 4772, Specialiserad butikshandel med skodon och lädervaror
     • 47721, Specialiserad butikshandel med skodon
     • 47722, Specialiserad butikshandel med väskor, reseffekter och lädervaror
    • 4773, Apotekshandel
     • 47730, Apotekshandel
    • 4774, Specialiserad butikshandel med sjukvårdsartiklar
     • 47740, Specialiserad butikshandel med sjukvårdsartiklar
    • 4775, Specialiserad butikshandel med kosmetika och hygienartiklar
     • 47750, Specialiserad butikshandel med kosmetika och hygienartiklar
    • 4776, Specialiserad butikshandel med blommor och andra växter, frön och gödselmedel samt små sällskapsdjur
     • 47761, Specialiserad butikshandel med blommor och andra växter, frön och gödselmedel
     • 47762, Specialiserad butikshandel med små sällskapsdjur
    • 4777, Specialiserad butikshandel med ur, guldsmedsvaror och smycken
     • 47771, Specialiserad butikshandel med ur
     • 47772, Specialiserad butikshandel med guldsmedsvaror och smycken
    • 4778, Annan specialiserad butikshandel med nya varor
     • 47781, Specialiserad butikshandel med glasögon och andra optiska artiklar utom fotoutrustning
     • 47782, Specialiserad butikshandel med fotoutrustning
     • 47783, Specialiserad butikshandel med konst samt galleriverksamhet
     • 47784, Specialiserad butikshandel med mynt och frimärken
     • 47789, Övrig specialiserad butikshandel
    • 4779, Specialiserad butikshandel med antikviteter och andra begagnade varor
     • 47791, Specialiserad butikshandel med antikviteter och begagnade böcker
     • 47792, Specialiserad butikshandel med övriga begagnade varor
     • 47793, Auktioner i butik
   • 478, Torg- och marknadshandel
    • 4781, Torg- och marknadshandel med livsmedel, drycker och tobak
     • 47810, Torg- och marknadshandel med livsmedel, drycker och tobak
    • 4782, Torg- och marknadshandel med textilier, kläder och skodon
     • 47820, Torg- och marknadshandel med textilier, kläder och skodon
    • 4789, Torg- och marknadshandel med övriga varor
     • 47890, Torg- och marknadshandel med övriga varor
   • 479, Detaljhandel ej i butik, på torg eller marknad
    • 4791, Postorderhandel och detaljhandel på Internet
     • 47911, Postorderhandel och detaljhandel på Internet med brett sortiment
     • 47912, Postorderhandel och detaljhandel på Internet med beklädnadsvaror
     • 47913, Postorderhandel och detaljhandel på Internet med böcker och andra mediavaror
     • 47914, Postorderhandel och detaljhandel på Internet med datorer och annan elektronisk utrustning
     • 47915, Postorderhandel och detaljhandel på Internet med sport- och fritidsutrustning
     • 47916, Postorderhandel och detaljhandel på Internet med bosättningsvaror
     • 47917, Auktioner på Internet
     • 47919, Postorderhandel och detaljhandel på Internet med övriga varor
    • 4799, Övrig detaljhandel ej i butik, på torg eller marknad
     • 47991, Provisionsdetaljhandel (ej auktioner)
     • 47992, Ambulerande och tillfällig handel med livsmedel
     • 47993, Ambulerande och tillfällig handel med övriga varor
     • 47994, Auktioner ej i butik eller på Internet
     • 47999, Övrig detaljhandel ej i butik
 • H (49-53) Transport och magasinering
  • 49, Landtransport; transport i rörsystem
   • 491, Järnvägstransport, passagerartrafik
    • 4910, Järnvägstransport, passagerartrafik
     • 49100, Järnvägstransport, passagerartrafik
   • 492, Järnvägstransport, godstrafik
    • 4920, Järnvägstransport, godstrafik
     • 49200, Järnvägstransport, godstrafik
   • 493, Annan landtransport, passagerartrafik
    • 4931, Kollektivtrafik
     • 49311, Linjebussverksamhet
     • 49319, Övrig kollektivtrafik
    • 4932, Taxitrafik
     • 49320, Taxitrafik
    • 4939, Annan landtransport av passagerare
     • 49390, Annan landtransport av passagerare
   • 494, Vägtransport, godstrafik och flyttjänster
    • 4941, Vägtransport, godstrafik
     • 49410, Vägtransport, godstrafik
    • 4942, Flyttjänster
     • 49420, Flyttjänster
   • 495, Transport i rörsystem
    • 4950, Transport i rörsystem
     • 49500, Transport i rörsystem
  • 50, Sjötransport
   • 501, Havs- och kustsjöfart, passagerartrafik
    • 5010, Havs- och kustsjöfart, passagerartrafik
     • 50101, Reguljär sjötrafik över hav och kust av passagerare
     • 50102, Icke reguljär sjötrafik över hav och kust av passagerare
   • 502, Havs- och kustsjöfart, godstrafik
    • 5020, Havs- och kustsjöfart, godstrafik
     • 50201, Reguljär sjötrafik över hav och kust av gods
     • 50202, Icke reguljär sjötrafik över hav och kust av gods
   • 503, Sjöfart på inre vattenvägar, passagerartrafik
    • 5030, Sjöfart på inre vattenvägar, passagerartrafik
     • 50301, Reguljär sjötrafik på inre vattenvägar av passagerare
     • 50302, Icke reguljär sjötrafik på inre vattenvägar av passagerare
   • 504, Sjöfart på inre vattenvägar, godstrafik
    • 5040, Sjöfart på inre vattenvägar, godstrafik
     • 50401, Reguljär sjötrafik på inre vattenvägar av gods
     • 50402, Icke reguljär sjötrafik på inre vattenvägar av gods
  • 51, Lufttransport
   • 511, Lufttransport, passagerartrafik
    • 5110, Lufttransport, passagerartrafik
     • 51101, Reguljär lufttransport av passagerare
     • 51102, Icke reguljär lufttransport av passagerare
   • 512, Lufttransport, godstrafik och rymdfart
    • 5121, Lufttransport, godstrafik
     • 51211, Reguljär lufttransport av gods
     • 51212, Icke reguljär lufttransport av gods
    • 5122, Rymdfart
     • 51220, Rymdfart
  • 52, Magasinering och stödtjänster till transport
   • 521, Magasinering och varulagring
    • 5210, Magasinering och varulagring
     • 52100, Magasinering och varulagring
   • 522, Stödtjänster till transport
    • 5221, Stödtjänster till landtransport
     • 52211, Bärgning för landtransport
     • 52219, Övriga stödtjänster till landtransport
    • 5222, Stödtjänster till sjötransport
     • 52220, Stödtjänster till sjötransport
    • 5223, Stödtjänster till lufttransport
     • 52230, Stödtjänster till lufttransport
    • 5224, Godshantering
     • 52241, Hamngodshantering
     • 52249, Övrig godshantering
    • 5229, Övriga stödtjänster till transport
     • 52290, Övriga stödtjänster till transport
  • 53, Post- och kurirverksamhet
   • 531, Postbefordran via nationella posten
    • 5310, Postbefordran via nationella posten
     • 53100, Postbefordran via nationella posten
   • 532, Annan postbefordran samt kurirverksamhet
    • 5320, Annan postbefordran samt kurirverksamhet
     • 53201, Annan postbefordran
     • 53202, Bud- och kurirverksamhet
     • 53203, Tidningsdistribution
 • I (55-56) Hotell- och restaurangverksamhet
  • 55, Hotell- och logiverksamhet
   • 551, Hotellverksamhet
    • 5510, Hotellverksamhet
     • 55101, Hotellverksamhet med restaurangrörelse
     • 55102, Drift av konferensanläggningar
     • 55103, Hotellverksamhet utan restaurangrörelse
   • 552, Semesterbostäder och annan korttidsinkvartering
    • 5520, Semesterbostäder och annan korttidsinkvartering
     • 55201, Vandrarhemsverksamhet
     • 55202, Stugbyverksamhet m.m.
   • 553, Campingplatsverksamhet
    • 5530, Campingplatsverksamhet
     • 55300, Campingplatsverksamhet
   • 559, Annan logiverksamhet
    • 5590, Annan logiverksamhet
     • 55900, Annan logiverksamhet
  • 56, Restaurang-, catering- och barverksamhet
   • 561, Restaurangverksamhet
    • 5610, Restaurangverksamhet
     • 56100, Restaurangverksamhet
   • 562, Cateringverksamhet
    • 5621, Cateringverksamhet vid enskilda evenemang
     • 56210, Cateringverksamhet vid enskilda evenemang
    • 5629, Annan catering- och centralköksverksamhet
     • 56291, Drift av personalmatsalar
     • 56292, Centralköksverksamhet för sjukhus
     • 56293, Centralköksverksamhet för skolor, omsorgs- och andra institutioner
     • 56294, Cateringverksamhet för transportsektorn
     • 56299, Övrig cateringverksamhet
   • 563, Barverksamhet
    • 5630, Barverksamhet
     • 56300, Barverksamhet
 • J (58-63) Informations- och kommunikationsverksamhet
  • 58, Förlagsverksamhet
   • 581, Utgivning av böcker och tidskrifter och annan förlagsverksamhet
    • 5811, Bokutgivning
     • 58110, Bokutgivning
    • 5812, Publicering av kataloger och sändlistor
     • 58120, Publicering av kataloger och sändlistor
    • 5813, Tidningsutgivning
     • 58131, Dagstidningsutgivning
     • 58132, Annonstidningsutgivning
    • 5814, Utgivning av tidskrifter
     • 58140, Utgivning av tidskrifter
    • 5819, Annan förlagsverksamhet
     • 58190, Annan förlagsverksamhet
   • 582, Utgivning av programvara
    • 5821, Utgivning av dataspel
     • 58210, Utgivning av dataspel
    • 5829, Utgivning av annan programvara
     • 58290, Utgivning av annan programvara
  • 59, Film-, video- och tv-programverksamhet, ljudinspelningar och fonogramutgivning
   • 591, Film-, video- och TV-programverksamhet
    • 5911, Produktion av film, video och TV-program
     • 59110, Produktion av film, video och TV-program
    • 5912, Efterproduktion av film, video och TV-program
     • 59120, Efterproduktion av film, video och TV-program
    • 5913, Film-, video- och TV-programdistribution
     • 59130, Film-, video- och TV-programdistribution
    • 5914, Filmvisning
     • 59140, Filmvisning
   • 592, Ljudinspelning och fonogramutgivning
    • 5920, Ljudinspelning och fonogramutgivning
     • 59200, Ljudinspelning och fonogramutgivning
  • 60, Planering och sändning av program
   • 601, Sändning av radioprogram
    • 6010, Sändning av radioprogram
     • 60100, Sändning av radioprogram
   • 602, Planering av TV-program och sändningsverksamhet
    • 6020, Planering av TV-program och sändningsverksamhet
     • 60200, Planering av TV-program och sändningsverksamhet
  • 61, Telekommunikation
   • 611, Trådbunden telekommunikation
    • 6110, Trådbunden telekommunikation
     • 61100, Trådbunden telekommunikation
   • 612, Trådlös telekommunikation
    • 6120, Trådlös telekommunikation
     • 61200, Trådlös telekommunikation
   • 613, Telekommunikation via satellit
    • 6130, Telekommunikation via satellit
     • 61300, Telekommunikation via satellit
   • 619, Annan telekommunikation
    • 6190, Annan telekommunikation
     • 61900, Annan telekommunikation
  • 62, Dataprogrammering, datakonsultverksamhet o.d.
   • 620, Dataprogrammering, datakonsultverksamhet o.d.
    • 6201, Dataprogrammering
     • 62010, Dataprogrammering
    • 6202, Datakonsultverksamhet
     • 62020, Datakonsultverksamhet
    • 6203, Datordrifttjänster
     • 62030, Datordrifttjänster
    • 6209, Andra IT- och datatjänster
     • 62090, Andra IT- och datatjänster
  • 63, Informationstjänster
   • 631, Databehandling, hosting o.d.; webbportaler
    • 6311, Databehandling, hosting o.d.
     • 63110, Databehandling, hosting o.d.
    • 6312, Webbportaler
     • 63120, Webbportaler
   • 639, Andra informationstjänster
    • 6391, Nyhetsservice
     • 63910, Nyhetsservice
    • 6399, Övriga informationstjänster
     • 63990, Övriga informationstjänster
 • K (64-66) Finans- och försäkringsverksamhet
  • 64, Finansiella tjänster utom försäkring och pensionsfondsverksamhet
   • 641, Monetär finansförmedling
    • 6411, Centralbanksverksamhet
     • 64110, Centralbanksverksamhet
    • 6419, Annan monetär finansförmedling
     • 64190, Annan monetär finansförmedling
   • 642, Holdingverksamhet
    • 6420, Holdingverksamhet
     • 64201, Holdingverksamhet i finansiella koncerner
     • 64202, Holdingverksamhet i icke-finansiella koncerner
   • 643, Fonder och liknande finansiella enheter
    • 6430, Fonder och liknande finansiella enheter
     • 64301, Investeringsfonder
     • 64309, Andra fonder och liknande finansiella enheter
   • 649, Andra finansiella tjänster utom försäkring och pensionsfondsverksamhet
    • 6491, Finansiell leasing
     • 64910, Finansiell leasing
    • 6492, Annan kreditgivning
     • 64920, Annan kreditgivning
    • 6499, Diverse övriga finansiella tjänster utom försäkring och pensionsfondsverksamhet
     • 64991, Investment- och riskkapitalbolagsverksamhet
     • 64992, Handel med och förvaltning av värdepapper, för egen räkning
     • 64993, Förvaltning av och handel med värdepapper för en begränsad och sluten krets av ägare
     • 64999, Diverse övrig finansförmedling
  • 65, Försäkring, återförsäkring och pensionsfondsverksamhet utom obligatorisk socialförsäkring
   • 651, Försäkring
    • 6511, Livförsäkring
     • 65111, Fondanknuten livförsäkring
     • 65119, Övrig livförsäkring
    • 6512, Skadeförsäkring
     • 65120, Skadeförsäkring
   • 652, Återförsäkring
    • 6520, Återförsäkring
     • 65200, Återförsäkring
   • 653, Pensionsfondsverksamhet
    • 6530, Pensionsfondsverksamhet
     • 65300, Pensionsfondsverksamhet
  • 66, Stödtjänster till finansiella tjänster och försäkring
   • 661, Stödtjänster till finansiella tjänster utom försäkring och pensionsfondsverksamhet
    • 6611, Administrativa tjänster till finansiella marknader
     • 66110, Administrativa tjänster till finansiella marknader
    • 6612, Verksamhet utförd av värdepappers- och varumäklare
     • 66120, Verksamhet utförd av värdepappers- och varumäklare
    • 6619, Andra stödtjänster till finansiella tjänster utom försäkring och pensionsfondsverksamhet
     • 66190, Andra stödtjänster till finansiella tjänster utom försäkring och pensionsfondsverksamhet
   • 662, Stödtjänster till försäkrings- och pensionsfondsverksamhet
    • 6621, Risk- och skadebedömning
     • 66210, Risk- och skadebedömning
    • 6622, Verksamhet utförd av försäkringsombud och försäkringsmäklare
     • 66220, Verksamhet utförd av försäkringsombud och försäkringsmäklare
    • 6629, Andra stödtjänster till försäkring och pensionsfondsverksamhet
     • 66290, Andra stödtjänster till försäkring och pensionsfondsverksamhet
   • 663, Fondförvaltning
    • 6630, Fondförvaltning
     • 66301, Förvaltning av investeringsfonder
     • 66309, Annan fondförvaltning
 • L (68) Fastighetsverksamhet
  • 68, Fastighetsverksamhet
   • 681, Handel med egna fastigheter
    • 6810, Handel med egna fastigheter
     • 68100, Handel med egna fastigheter
   • 682, Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter
    • 6820, Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter
     • 68201, Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder
     • 68202, Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler
     • 68203, Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler
     • 68204, Förvaltning i bostadsrättsföreningar
     • 68209, Övrig förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter
   • 683, Fastighetsförmedling och fastighetsförvaltning på uppdrag
    • 6831, Fastighetsförmedling
     • 68310, Fastighetsförmedling
    • 6832, Fastighetsförvaltning på uppdrag
     • 68320, Fastighetsförvaltning på uppdrag
 • M (69-75) Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik
  • 69, Juridisk och ekonomisk konsultverksamhet
   • 691, Juridisk verksamhet
    • 6910, Juridisk verksamhet
     • 69101, Advokatbyråverksamhet
     • 69102, Juridiska byråers verksamhet m.m.
     • 69103, Patentbyråverksamhet m.m.
   • 692, Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning
    • 6920, Redovisning och bokföring, revision, skatterådgivning
     • 69201, Redovisning och bokföring
     • 69202, Revision
     • 69203, Skatterådgivning
  • 70, Verksamheter som utövas av huvudkontor; konsulttjänster till företag
   • 701, Verksamheter som utövas av huvudkontor
    • 7010, Verksamheter som utövas av huvudkontor
     • 70100, Verksamheter som utövas av huvudkontor
   • 702, Konsulttjänster till företag
    • 7021, PR och kommunikation
     • 70210, PR och kommunikation
    • 7022, Konsultverksamhet avseende företags organisation
     • 70220, Konsultverksamhet avseende företags organisation
  • 71, Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet; teknisk provning och analys
   • 711, Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o.d.
    • 7111, Arkitektverksamhet
     • 71110, Arkitektverksamhet
    • 7112, Teknisk konsultverksamhet o.d.
     • 71121, Teknisk konsultverksamhet inom bygg- och anläggningsteknik
     • 71122, Teknisk konsultverksamhet inom industriteknik
     • 71123, Teknisk konsultverksamhet inom elteknik
     • 71124, Teknisk konsultverksamhet inom energi-, miljö- och VVS-teknik
     • 71129, Övrig teknisk konsultverksamhet
   • 712, Teknisk provning och analys
    • 7120, Teknisk provning och analys
     • 71200, Teknisk provning och analys
  • 72, Vetenskaplig forskning och utveckling
   • 721, Naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling
    • 7211, Bioteknisk forskning och utveckling
     • 72110, Bioteknisk forskning och utveckling
    • 7219, Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling
     • 72190, Annan naturvetenskaplig och teknisk forskning och utveckling
   • 722, Samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning och utveckling
    • 7220, Samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning och utveckling
     • 72200, Samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning och utveckling
  • 73, Reklam och marknadsundersökning
   • 731, Reklamverksamhet
    • 7311, Reklambyråverksamhet o.d.
     • 73111, Reklambyråverksamhet
     • 73112, Direktreklamverksamhet
     • 73119, Övrig reklamverksamhet
    • 7312, Mediebyråverksamhet och annonsförsäljning
     • 73120, Mediebyråverksamhet och annonsförsäljning
   • 732, Marknads- och opinionsundersökning
    • 7320, Marknads- och opinionsundersökning
     • 73200, Marknads- och opinionsundersökning
  • 74, Annan verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik
   • 741, Specialiserad designverksamhet
    • 7410, Specialiserad designverksamhet
     • 74101, Industri- och produktdesignverksamhet
     • 74102, Grafisk designverksamhet
     • 74103, Inredningsarkitektverksamhet
   • 742, Fotoverksamhet
    • 7420, Fotoverksamhet
     • 74201, Porträttfotoverksamhet
     • 74202, Reklamfotoverksamhet
     • 74203, Press- och övrig fotografverksamhet
     • 74204, Fotolaboratorieverksamhet
   • 743, Översättning och tolkning
    • 7430, Översättning och tolkning
     • 74300, Översättning och tolkning
   • 749, Övrig verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik
    • 7490, Övrig verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik
     • 74900, Övrig verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik
  • 75, Veterinärverksamhet
   • 750, Veterinärverksamhet
    • 7500, Veterinärverksamhet
     • 75000, Veterinärverksamhet
 • N (77-82) Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster
  • 77, Uthyrning och leasing
   • 771, Uthyrning och leasing av motorfordon
    • 7711, Uthyrning och leasing av personbilar och lätta motorfordon
     • 77110, Uthyrning och leasing av personbilar och lätta motorfordon
    • 7712, Uthyrning och leasing av lastbilar och andra tunga motorfordon
     • 77120, Uthyrning och leasing av lastbilar och andra tunga motorfordon
   • 772, Uthyrning och leasing av hushållsartiklar och varor för personligt bruk
    • 7721, Uthyrning och leasing av fritids- och sportutrustning
     • 77210, Uthyrning och leasing av fritids- och sportutrustning
    • 7722, Uthyrning av videokassetter och dvd-skivor
     • 77220, Uthyrning av videokassetter och dvd-skivor
    • 7729, Uthyrning och leasing av andra hushållsartiklar och varor för personligt bruk
     • 77290, Uthyrning och leasing av andra hushållsartiklar och varor för personligt bruk
   • 773, Uthyrning och leasing av annan utrustning och andra maskiner och materiella tillgångar
    • 7731, Uthyrning och leasing av jordbruksmaskiner och jordbruksredskap
     • 77310, Uthyrning och leasing av jordbruksmaskiner och jordbruksredskap
    • 7732, Uthyrning och leasing av bygg- och anläggningsmaskiner
     • 77320, Uthyrning och leasing av bygg- och anläggningsmaskiner
    • 7733, Uthyrning och leasing av kontorsmaskiner och kontorsutrustning (inklusive datorer)
     • 77330, Uthyrning och leasing av kontorsmaskiner och kontorsutrustning (inklusive datorer)
    • 7734, Uthyrning och leasing av fartyg och båtar
     • 77340, Uthyrning och leasing av fartyg och båtar
    • 7735, Uthyrning och leasing av flygplan
     • 77350, Uthyrning och leasing av flygplan
    • 7739, Uthyrning och leasing av övrig utrustning och övriga maskiner och materiella tillgångar
     • 77390, Uthyrning och leasing av övrig utrustning och övriga maskiner och materiella tillgångar
   • 774, Leasing av immateriell egendom och liknande produkter, med undantag för upphovsrättsskyddade verk
    • 7740, Leasing av immateriell egendom och liknande produkter, med undantag för upphovsrättsskyddade verk
     • 77400, Leasing av immateriell egendom och liknande produkter, med undantag för upphovsrättsskyddade verk
  • 78, Arbetsförmedling, bemanning och andra personalrelaterade tjänster
   • 781, Arbetsförmedling och rekrytering
    • 7810, Arbetsförmedling och rekrytering
     • 78100, Arbetsförmedling och rekrytering
   • 782, Personaluthyrning
    • 7820, Personaluthyrning
     • 78200, Personaluthyrning
   • 783, Övrigt tillhandahållande av personalfunktioner
    • 7830, Övrigt tillhandahållande av personalfunktioner
     • 78300, Övrigt tillhandahållande av personalfunktioner
  • 79, Resebyrå- och researrangörsverksamhet och andra resetjänster och relaterade tjänster
   • 791, Resetjänster
    • 7911, Resebyråverksamhet
     • 79110, Resebyråverksamhet
    • 7912, Researrangemang
     • 79120, Researrangemang
   • 799, Turist- och bokningsservice
    • 7990, Turist- och bokningsservice
     • 79900, Turist- och bokningsservice
  • 80, Säkerhets- och bevakningsverksamhet
   • 801, Säkerhetsverksamhet
    • 8010, Säkerhetsverksamhet
     • 80100, Säkerhetsverksamhet
   • 802, Säkerhetssystemtjänster
    • 8020, Säkerhetssystemtjänster
     • 80200, Säkerhetssystemtjänster
   • 803, Spanings- och detektivverksamhet
    • 8030, Spanings- och detektivverksamhet
     • 80300, Spanings- och detektivverksamhet
  • 81, Fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor
   • 811, Fastighetsrelaterade stödtjänster
    • 8110, Fastighetsrelaterade stödtjänster
     • 81100, Fastighetsrelaterade stödtjänster
   • 812, Rengöring och lokalvård
    • 8121, Lokalvård
     • 81210, Lokalvård
    • 8122, Rengöring och sotning av byggnader
     • 81221, Rengöring av byggnader
     • 81222, Skorstensfejarverksamhet
    • 8129, Annan rengöring
     • 81290, Annan rengöring
   • 813, Skötsel och underhåll av grönytor
    • 8130, Skötsel och underhåll av grönytor
     • 81300, Skötsel och underhåll av grönytor
  • 82, Kontorstjänster och andra företagstjänster
   • 821, Kontorstjänster
    • 8211, Kombinerade kontorstjänster
     • 82110, Kombinerade kontorstjänster
    • 8219, Kopiering, dokumentsammanställning och andra specialiserade kontorstjänster
     • 82190, Kopiering, dokumentsammanställning och andra specialiserade kontorstjänster
   • 822, Callcenterverksamhet
    • 8220, Callcenterverksamhet
     • 82200, Callcenterverksamhet
   • 823, Arrangemang av kongresser och mässor
    • 8230, Arrangemang av kongresser och mässor
     • 82300, Arrangemang av kongresser och mässor
   • 829, Andra företagstjänster
    • 8291, Inkassoföretags och kreditupplysningsföretags verksamhet
     • 82910, Inkassoföretags och kreditupplysningsföretags verksamhet
    • 8292, Förpackningsverksamhet
     • 82920, Förpackningsverksamhet
    • 8299, Övriga företagstjänster
     • 82990, Övriga företagstjänster
 • O (84) Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring
  • 84, Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring
   • 841, Offentlig förvaltning
    • 8411, Övergripande offentlig förvaltning
     • 84111, Stats- och kommunledning, lagstiftning och övergripande planering
     • 84112, Inspektion, kontroll, tillståndsgivning
     • 84113, Skatteförvaltning, indrivning
     • 84114, Samhällelig informationsförsörjning
     • 84115, Personalförvaltning och andra allmänna stödtjänster
    • 8412, Administration av vård, utbildning, kulturell verksamhet och annan samhällsservice
     • 84121, Administration av grundskole- och gymnasieskoleutbildning
     • 84122, Administration av universitets- och högskoleutbildning samt forskning
     • 84123, Administration av hälso- och sjukvård
     • 84124, Administration av omsorg och socialtjänst
     • 84125, Administration av program för kultur, miljö, boende m.m.
    • 8413, Administration av näringslivsprogram
     • 84131, Administration av infrastrukturprogram
     • 84132, Administration av program för jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske
     • 84133, Administration av arbetsmarknadsprogram
     • 84139, Administration av andra näringslivsprogram
   • 842, Offentliga tjänster
    • 8421, Utrikesförvaltning
     • 84210, Utrikesförvaltning
    • 8422, Totalförsvar
     • 84221, Militärt försvar
     • 84222, Gemensam verksamhet för totalförsvaret
     • 84223, Civilt försvar och frivilligförsvar
    • 8423, Rättskipning
     • 84231, Åklagarverksamhet
     • 84232, Domstolsverksamhet
     • 84233, Kriminalvård
    • 8424, Polisverksamhet
     • 84240, Polisverksamhet
    • 8425, Brand- och räddningsverksamhet
     • 84250, Brand- och räddningsverksamhet
   • 843, Obligatorisk socialförsäkring
    • 8430, Obligatorisk socialförsäkring
     • 84300, Obligatorisk socialförsäkring
 • P (85) Utbildning
  • 85, Utbildning
   • 851, Förskoleutbildning
    • 8510, Förskoleutbildning
     • 85100, Förskoleutbildning
   • 852, Grundskoleutbildning
    • 8520, Grundskoleutbildning
     • 85201, Grundskoleutbildning och förskoleklass
     • 85202, Utbildning inom grundsärskola
   • 853, Gymnasial utbildning
    • 8531, Studieförberedande gymnasial utbildning m.m.
     • 85311, Studieförberedande gymnasial utbildning
     • 85312, Kommunal vuxenutbildning o.d.
    • 8532, Gymnasial yrkesutbildning m.m.
     • 85321, Gymnasial yrkesutbildning
     • 85322, Utbildning inom gymnasiesärskola
     • 85323, Annan gymnasial utbildning
     • 85324, Yrkesförarutbildning m.m.
   • 854, Eftergymnasial utbildning
    • 8541, Eftergymnasial utbildning vid annat än universitet och högskola
     • 85410, Eftergymnasial utbildning vid annat än universitet och högskola
    • 8542, Universitets- eller högskoleutbildning
     • 85420, Universitets- eller högskoleutbildning
   • 855, Vuxenutbildning och övrig utbildning
    • 8551, Sport- och fritidsutbildning
     • 85510, Sport- och fritidsutbildning
    • 8552, Musik-, dans- och övrig kulturell utbildning
     • 85521, Kommunala kulturskolans utbildning
     • 85522, Övrig musik-, dans- och kulturell utbildning
    • 8553, Trafikskoleverksamhet
     • 85530, Trafikskoleverksamhet
    • 8559, Övrig utbildning
     • 85591, Arbetsmarknadsutbildning
     • 85592, Folkhögskoleutbildning
     • 85593, Studieförbundens och frivilligorganisationernas utbildning
     • 85594, Personalutbildning
     • 85599, Diverse övrig utbildning
   • 856, Stödverksamhet för utbildningsväsendet
    • 8560, Stödverksamhet för utbildningsväsendet
     • 85600, Stödverksamhet för utbildningsväsendet
 • Q (86-88) Vård och omsorg; sociala tjänster
  • 86, Hälso- och sjukvård
   • 861, Sluten sjukvård
    • 8610, Sluten sjukvård
     • 86101, Sluten primärvård
     • 86102, Specialiserad sluten somatisk hälso- och sjukvård på sjukhus
     • 86103, Specialiserad sluten psykiatrisk hälso- och sjukvård på sjukhus
   • 862, Öppen hälso- och sjukvård, tandvård
    • 8621, Allmänpraktiserande läkarverksamhet
     • 86211, Primärvårdsmottagningar med läkare m.m.
     • 86212, Annan allmän öppen hälso- och sjukvård, ej primärvård
    • 8622, Specialistläkarverksamhet inom öppenvård
     • 86221, Specialistläkarverksamhet inom öppenvård, på sjukhus
     • 86222, Specialistläkarverksamhet inom öppenvård, ej på sjukhus
    • 8623, Tandläkarverksamhet
     • 86230, Tandläkarverksamhet
   • 869, Annan hälso- och sjukvård
    • 8690, Annan hälso- och sjukvård
     • 86901, Medicinsk laboratorieverksamhet m.m.
     • 86902, Ambulanstransporter och ambulanssjukvård
     • 86903, Primärvård, ej läkare
     • 86904, Tandhygienistverksamhet
     • 86905, Fysioterapeutisk verksamhet o.d.
     • 86909, Annan öppen hälso- och sjukvård, utan läkare
  • 87, Vård och omsorg med boende
   • 871, Boende med sjuksköterskevård
    • 8710, Boende med sjuksköterskevård
     • 87100, Boende med sjuksköterskevård
   • 872, Boende med särskild service för personer med utvecklingsstörning, psykiska funktionshinder eller missbruksproblem
    • 8720, Boende med särskild service för personer med utvecklingsstörning, psykiska funktionshinder eller missbruksproblem
     • 87201, Boende med särskild service för personer med utvecklingsstörning eller psykiska funktionshinder
     • 87202, Boende med särskild service för barn och ungdomar med missbruksproblem
     • 87203, Boende med särskild service för vuxna med missbruksproblem
   • 873, Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre och funktionshindrade personer
    • 8730, Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre och funktionshindrade personer
     • 87301, Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre personer
     • 87302, Vård och omsorg i särskilda boendeformer för personer med funktionshinder
   • 879, Annan vård och omsorg med boende
    • 8790, Annan vård och omsorg med boende
     • 87901, Heldygnsvård med boende för barn och ungdomar med sociala problem
     • 87902, Omsorg och sociala insatser i övriga boendeformer för vuxna
  • 88, Öppna sociala insatser
   • 881, Öppna sociala insatser för äldre och funktionshindrade personer
    • 8810, Öppna sociala insatser för äldre och funktionshindrade personer
     • 88101, Öppna sociala insatser för äldre personer
     • 88102, Öppna sociala insatser för personer med funktionshinder
   • 889, Andra öppna sociala insatser
    • 8891, Dagbarnvård
     • 88910, Dagbarnvård
    • 8899, Övriga öppna sociala insatser
     • 88991, Öppna sociala insatser för barn och ungdomar med sociala problem
     • 88992, Öppna sociala insatser för vuxna med missbruksproblem
     • 88993, Övriga öppna sociala insatser för vuxna
     • 88994, Humanitära insatser
     • 88995, Drift av flyktingförläggning
 • R (90-93) Kultur, nöje och fritid
  • 90, Konstnärlig och kulturell verksamhet samt underhållningsverksamhet
   • 900, Konstnärlig och kulturell verksamhet samt underhållningsverksamhet
    • 9001, Artistisk verksamhet
     • 90010, Artistisk verksamhet
    • 9002, Stödtjänster till artistisk verksamhet
     • 90020, Stödtjänster till artistisk verksamhet
    • 9003, Litterärt och konstnärligt skapande
     • 90030, Litterärt och konstnärligt skapande
    • 9004, Drift av teatrar, konserthus o.d.
     • 90040, Drift av teatrar, konserthus o.d.
  • 91, Biblioteks-, arkiv- och museiverksamhet m.m.
   • 910, Biblioteks-, arkiv- och museiverksamhet m.m.
    • 9101, Biblioteks- och arkivverksamhet
     • 91011, Biblioteksverksamhet
     • 91012, Arkivverksamhet
    • 9102, Museiverksamhet
     • 91020, Museiverksamhet
    • 9103, Vård av historiska minnesmärken och byggnader och liknande sevärdheter
     • 91030, Vård av historiska minnesmärken och byggnader och liknande sevärdheter
    • 9104, Drift av botaniska trädgårdar, djurparker och naturreservat
     • 91040, Drift av botaniska trädgårdar, djurparker och naturreservat
  • 92, Spel- och vadhållningsverksamhet
   • 920, Spel- och vadhållningsverksamhet
    • 9200, Spel- och vadhållningsverksamhet
     • 92000, Spel- och vadhållningsverksamhet
  • 93, Sport-, fritids- och nöjesverksamhet
   • 931, Sportverksamhet
    • 9311, Drift av sportanläggningar
     • 93111, Drift av skidsportanläggningar
     • 93112, Drift av golfbanor
     • 93113, Drift av motorbanor
     • 93114, Drift av trav- och galoppbanor
     • 93119, Drift av sporthallar, idrottsplatser och andra sportanläggningar
    • 9312, Sportklubbars och idrottsföreningars verksamhet
     • 93120, Sportklubbars och idrottsföreningars verksamhet
    • 9313, Drift av gymanläggningar
     • 93130, Drift av gymanläggningar
    • 9319, Annan sportverksamhet
     • 93191, Tävling med hästar
     • 93199, Övrig sportverksamhet
   • 932, Fritids- och nöjesverksamhet
    • 9321, Nöjes- och temaparksverksamhet
     • 93210, Nöjes- och temaparksverksamhet
    • 9329, Övrig fritids- och nöjesverksamhet
     • 93290, Övrig fritids- och nöjesverksamhet
 • S (94-96) Annan serviceverksamhet
  • 94, Intressebevakning; religiös verksamhet
   • 941, Intressebevakning inom bransch-, arbetsgivar- och yrkesorganisationer
    • 9411, Intressebevakning inom bransch- och arbetsgivarorganisationer
     • 94111, Intressebevakning inom branschorganisationer
     • 94112, Intressebevakning inom arbetsgivarorganisationer
    • 9412, Intressebevakning inom yrkesorganisationer
     • 94120, Intressebevakning inom yrkesorganisationer
   • 942, Intressebevakning inom arbetstagarorganisationer
    • 9420, Intressebevakning inom arbetstagarorganisationer
     • 94200, Intressebevakning inom arbetstagarorganisationer
   • 949, Verksamhet i religiösa samfund och i andra intresseorganisationer
    • 9491, Verksamhet i religiösa samfund
     • 94910, Verksamhet i religiösa samfund
    • 9492, Verksamhet i politiska organisationer
     • 94920, Verksamhet i politiska organisationer
    • 9499, Verksamhet i andra intresseorganisationer
     • 94990, Verksamhet i andra intresseorganisationer
  • 95, Reparation av datorer, hushållsartiklar och personliga artiklar
   • 951, Reparation av datorer och kommunikationsutrustning
    • 9511, Reparation av datorer och kringutrustning
     • 95110, Reparation av datorer och kringutrustning
    • 9512, Reparation av kommunikationsutrustning
     • 95120, Reparation av kommunikationsutrustning
   • 952, Reparation av hushållsartiklar och personliga artiklar
    • 9521, Reparation av hemelektronik
     • 95210, Reparation av hemelektronik
    • 9522, Reparation av hushållsapparater samt av utrustning för hem och trädgård
     • 95220, Reparation av hushållsapparater samt av utrustning för hem och trädgård
    • 9523, Lagning av skodon och lädervaror
     • 95230, Lagning av skodon och lädervaror
    • 9524, Reparation av möbler och heminredning
     • 95240, Reparation av möbler och heminredning
    • 9525, Reparation av ur och guldsmedsvaror
     • 95250, Reparation av ur och guldsmedsvaror
    • 9529, Reparation av andra hushållsartiklar och personliga artiklar
     • 95290, Reparation av andra hushållsartiklar och personliga artiklar
  • 96, Andra konsumenttjänster
   • 960, Andra konsumenttjänster
    • 9601, Tvätteriverksamhet
     • 96011, Industri- och institutionstvätt
     • 96012, Konsumenttvätt
    • 9602, Hår- och skönhetsvård
     • 96021, Hårvård
     • 96022, Skönhetsvård
    • 9603, Begravningsverksamhet
     • 96030, Begravningsverksamhet
    • 9604, Kroppsvård
     • 96040, Kroppsvård
    • 9609, Övriga konsumenttjänster
     • 96090, Övriga konsumenttjänster
 • T (97-98) Förvärvsarbete i hushåll; hushållens produktion av diverse varor och tjänster för eget bruk
  • 97, Förvärvsarbete i hushåll
   • 970, Förvärvsarbete i hushåll
    • 9700, Förvärvsarbete i hushåll
     • 97000, Förvärvsarbete i hushåll
  • 98, Hushållens produktion av diverse varor och tjänster för eget bruk
   • 981, Hushållens produktion av diverse varor för eget bruk
    • 9810, Hushållens produktion av diverse varor för eget bruk
     • 98100, Hushållens produktion av diverse varor för eget bruk
   • 982, Hushållens produktion av diverse tjänster för eget bruk
    • 9820, Hushållens produktion av diverse tjänster för eget bruk
     • 98200, Hushållens produktion av diverse tjänster för eget bruk
 • U (99) Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d.
  • 99, Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d.
   • 990, Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d.
    • 9900, Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d.
     • 99000, Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d.

  Enbart en kontakt per företag?

 • Verkställande direktör
  • Verkställande direktör
 • Infobox
 • Vice verkställande direktör
  • Vice verkställande direktör
 • Ekonomichef /-ansvarig
  • Ekonomichef /-ansvarig
  • Finanschef /-ansvarig
 • Inköpschef /-ansvarig
  • Inköpschef /-ansvarig
 • Inköpare
  • Inköpare av kontorsvaror
 • IT-chef /-ansvarig
  • IT-chef /-ansvarig
  • CTO
 • Försäljningschef /-ansvarig
  • Försäljningschef /-ansvarig
 • Marknadschef /-ansvarig
  • Marknadschef /-ansvarig
  • Informations-, PR-chef /-ansvarig
 • Ordförande/Styrelse
  • Förbundsordförande
  • Krisledningsnämndens ordförande
  • Ordförande, börsnoterat företag
  • Ordförande, kommunal nämnd
  • Ordförande, regionnämnd
 • HR- Personalchef /-ansvarig
  • HR-ansvarig
  • HR-specialist
 • Möjlig delägare
  • Ordförande
  • Möjlig delägare
  • Styrelseledamot
  • Styrelsesuppleant
 • Utbildningschef /-ansvarig
  • Utbildningschef /-ansvarig
  • Utbildningsadministratör
 • Logistikchef /-ansvarig
  • Logistikchef /-ansvarig
 • Miljöchef /-ansvarig
  • Miljöchef /-ansvarig
 • Arbetsmiljöchef
  • Arbetsmiljöchef
 • Produktionschef
  • Produktionschef
 • Andra (kontakta oss)
  Alla
  <1 MSEK
  1 - 5 MSEK
  5 - 50 MSEK
  50 - 100 MSEK
  100 - 500 MSEK
  > 500 MSEK
  Alla
  0
  1 - 4
  5 - 9
  10 - 24
  25 - 50
  51 - 99
  100 - 249
  250 - 999
  1000 - 4999
  > 5000
  • Blekinge län
   • Olofström
   • Sölvesborg
   • Ronneby
   • Karlskrona
   • Karlshamn
  • Dalarnas län
   • Ludvika
   • Hedemora
   • Avesta
   • Smedjebacken
   • Vansbro
   • Malung-Sälen
   • Borlänge
   • Säter
   • Gagnef
   • Leksand
   • Falu
   • Rättvik
   • Älvdalen
   • Mora
   • Orsa
  • Gotlands län
   • Gotland
  • Gävleborgs län
   • Gävle
   • Sandviken
   • Hofors
   • Ockelbo
   • Bollnäs
   • Söderhamn
   • Ljusdal
   • Hudiksvall
   • Nordanstig
   • Ovanåker
  • Hallands län
   • Halmstad
   • Laholm
   • Falkenberg
   • Hylte
   • Kungsbacka
   • Varberg
  • Jämtlands län
   • Åre
   • Östersund
   • Berg
   • Krokom
   • Strömsund
   • Ragunda
   • Bräcke
   • Härjedalen
  • Jönköpings län
   • Värnamo
   • Gislaved
   • Gnosjö
   • Jönköping
   • Vaggeryd
   • Mullsjö
   • Sävsjö
   • Vetlanda
   • Nässjö
   • Eksjö
   • Tranås
   • Aneby
   • Håbo
  • Kalmar län
   • Emmaboda
   • Kalmar
   • Nybro
   • Mönsterås
   • Mörbylånga
   • Borgholm
   • Torsås
   • Högsby
   • Hultsfred
   • Oskarshamn
   • Vimmerby
   • Västervik
  • Kronobergs län
   • Markaryd
   • Ljungby
   • Alvesta
   • Växjö
   • Älmhult
   • Tingsryd
   • Lessebo
   • Uppvidinge
  • Norrbottens län
   • Arvidsjaur
   • Arjeplog
   • Piteå
   • Älvsbyn
   • Kalix
   • Haparanda
   • Luleå
   • Överkalix
   • Övertorneå
   • Boden
   • Jokkmokk
   • Kiruna
   • Gällivare
   • Pajala
  • Skåne län
   • Malmö
   • Lund
   • Svedala
   • Lomma
   • Trelleborg
   • Burlöv
   • Vellinge
   • Eslöv
   • Höör
   • Hörby
   • Kävlinge
   • Staffanstorp
   • Helsingborg
   • Landskrona
   • Svalöv
   • Höganäs
   • Bjuv
   • Åstorp
   • Klippan
   • Ängelholm
   • Båstad
   • Ystad
   • Sjöbo
   • Simrishamn
   • Tomelilla
   • Skurup
   • Hässleholm
   • Örkelljunga
   • Östra Göinge
   • Osby
   • Perstorp
   • Kristianstad
   • Bromölla
  • Stockholms län
   • Stockholm
   • Österåker
   • Värmdö
   • Haninge
   • Nacka
   • Tyresö
   • Nynäshamn
   • Huddinge
   • Salem
   • Botkyrka
   • Södertälje
   • Nykvarn
   • Solna
   • Sundbyberg
   • Järfälla
   • Ekerö
   • Lidingö
   • Danderyd
   • Täby
   • Vaxholm
   • Vallentuna
   • Sigtuna
   • Sollentuna
   • Upplands Väsby
   • Upplands-Bro
   • Norrtälje
  • Södermanlands län
   • Trosa
   • Nyköping
   • Oxelösund
   • Eskilstuna
   • Vingåker
   • Katrineholm
   • Flen
   • Strängnäs
   • Gnesta
  • Uppsala län
   • Habo
   • Uppsala
   • Heby
   • Knivsta
   • Östhammar
   • Enköping
   • Tierp
   • Älvkarleby
  • Värmlands län
   • Karlstad
   • Grums
   • Säffle
   • Hammarö
   • Kil
   • Forshaga
   • Årjäng
   • Arvika
   • Eda
   • Hagfors
   • Torsby
   • Kristinehamn
   • Filipstad
   • Munkfors
   • Sunne
   • Storfors
  • Västerbottens län
   • Umeå
   • Åsele
   • Vilhelmina
   • Vännäs
   • Nordmaling
   • Robertsfors
   • Bjurholm
   • Lycksele
   • Dorotea
   • Malå
   • Storuman
   • Sorsele
   • Vindeln
   • Skellefteå
   • Norsjö
  • Västernorrlands län
   • Ånge
   • Sundsvall
   • Timrå
   • Härnösand
   • Kramfors
   • Sollefteå
   • Örnsköldsvik
  • Västmanlands län
   • Västerås
   • Köping
   • Surahammar
   • Sala
   • Skinnskatteberg
   • Kungsör
   • Arboga
   • Hallstahammar
   • Fagersta
   • Norberg
  • Västra Götalands län
   • Göteborg
   • Mölndal
   • Härryda
   • Öckerö
   • Partille
   • Kungälv
   • Alingsås
   • Lerum
   • Stenungsund
   • Ale
   • Vårgårda
   • Lysekil
   • Tanum
   • Uddevalla
   • Strömstad
   • Munkedal
   • Sotenäs
   • Färgelanda
   • Lilla Edet
   • Trollhättan
   • Vänersborg
   • Lilla
   • Mellerud
   • Essunga
   • Grästorp
   • Tjörn
   • Orust
   • Borås
   • Mark
   • Svenljunga
   • Tranemo
   • Bollebygd
   • Ulricehamn
   • Falköping
   • Tidaholm
   • Herrljunga
   • Lidköping
   • Skara
   • Götene
   • Vara
   • Skövde
   • Mariestad
   • Tibro
   • Hjo
   • Töreboda
   • Karlsborg
   • Gullspång
   • Bengtsfors
   • Åmål
   • Dals-Ed
  • Örebro län
   • Karlskoga
   • Kumla
   • Degerfors
   • Hallsberg
   • Askersund
   • Laxå
   • Örebro
   • Lindesberg
   • Hällefors
   • Nora
   • Ljusnarsberg
   • Lekeberg
  • Östergötlands län
   • Boxholm
   • Linköping
   • Mjölby
   • Motala
   • Kinda
   • Vadstena
   • Åtvidaberg
   • Ödeshög
   • Norrköping
   • Finspång
   • Valdemarsvik
   • Söderköping
  • Postnummerintervall
Återställ filter